Compromiso social

Dialogamos coas comunidades locais para poder investir en desenvolvemento social, económico e humano dos países onde realizamos as nosas actividades

Estamos comprometidos co desenvolvemento económico e social das rexións nas que realizamos as nosas actividades, achegando coñecementos, capacidade de xestión e dedicando parte dos nosos beneficios ao investimento social. O diálogo fluído e permanente coa sociedade permítenos coñecer as expectativas e intereses das comunidades onde operamos e poder así implicarnos no seu desenvolvemento.

Compromisos e principios de actuación responsable coa sociedade

Diálogo coa comunidade

Queremos garantir o diálogo fluído e bidireccional, e a implicación nas comunidades locais respectando a súa cultura, as súas normas e a súa contorna, de modo que as súas preocupacións sexan respondidas de xeito adecuado e dilixente. 

Avaliación do impacto social

Facemos avaliacións do impacto social que produce a nosa actividade para evitar ou mitigar os efectos adversos que se poidan xerar e potenciar os efectos positivos.

Creación de valor compartido

Desenvolvemos iniciativas no marco da venture philanthropy para a creación de valor compartido e de impacto social positivo en proxectos enerxéticos.

Investimento social

Promovemos a educación, a riqueza cultural, a saúde, a investigación e a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos a través do investimento social.

Coñecemento

Transferimos coñecemento e valores á sociedade a través de acordos de colaboración coa comunidade académica e utilizamos os mecanismos necesarios e/ou existentes para transmitir os niveis de calidade de servizo aos nosos provedores e empresas colaboradoras.