La Robla

La central tèrmica de La Robla estava situada al terme municipal de la Robla, a la província de Lleó

La central tèrmica de La Robla era a 25 km al nord de la capital de la província de Lleó. La parcel·la de la central s’ubica en un emplaçament estratègic de bones comunicacions per carretera i ferrocarril, que permet minimitzar els costos de transport de mercaderies, primeres matèries i productes.

Dades d’interès

1971

Any en què va començar l’operació comercial

Instal·lacions adjacents

Abocador de guixos, cendres i escòries

25/01/21

Data en què va començar el desmantellament

41 mesos

Termini estimat d’acabament del desmantellament

93%

Grau de realització del desmantellament

Avantatges
Desavantatges

En la definició dels treballs de desmantellament s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur-lo a terme de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

Quin és el procés?

 • Demolició mitjançant maquinària:
 • Per empenta o tracció o mitjançant retroexcavadores equipades amb cisalles que enderroquen l’estructura des de la part superior cap a la part inferior.

 • Mitjançant martells hidràulics muntats sobre equips mòbils.
 • Per voladura controlada que provoca el col·lapse d’una estructura o edificació mitjançant l’ús d’explosius.

 • Picat de ressalts i sabates per sobre de cota.

 • Rebliment de buits amb material adequat.
 • Anivellament de la zona.
Treballs de desmantellament efectuats
Els treballs de desmantellament que s’han realitzat fins avui:  
 
 • S’ha completat el desballestament de tots els equips de les instal·lacions de generació, els precipitadors electroestàtics dels dos grups i els equips de maneig de carbó (excavadora de catúfols i cintes).

 • S’han demolit (voladura) les dues torres de refrigeració, les dues xemeneies i les dues calderes.

 • S’estan realitzant els treballs de demolició de les estructures i les bancades a les naus de turbina, les naus de tremuges de carbó i la resta d’edificis.

Contractacions locals

Contractació local sobre un total de 60 persones en obra:

 • 6 procedents del llistat del ITJ (d’aquestes, 3 residents a La Robla).
 • 15 residents a La Robla.
 • 7 persones d’Ajuntaments limítrofs.
 • Participació puntual d’empreses locals.

Projectes

Tres projectes de generació fotovoltaica, amb un total de 470 MW, que s’espera que generin 622 llocs de treball directes i 495 llocs de treball indirectes i 25 ocupacions directes i 20 ocupacions indirectes en fase d’operació:

 • Los Corrales (250 MW)

 • La Serna (50 MW)

 • La Prada (300 MW)

 

Planta de producció d’hidrogen renovable, juntament amb Enagás Renovable, que assolirà una capacitat de producció màxima de 280 MW. Aquesta nova planta, amb una inversió estimada de 485 milions d’euros, està previst que entri en funcionament el 2026. La planta permetrà evitar l’emissió a l’atmosfera de més de 430.000 tones anuals de CO2, cosa que contribuirà a la descarbonització dels processos industrials i al desenvolupament de la mobilitat sostenible.

S’estima una generació d’ocupació d’aproximadament 2.000 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts en la fase de construcció i de 275 llocs de treball en la fase d’explotació, també entre directes, indirectes i induïts.

Sistema d’emmagatzematge elèctric amb bateries d’ió-Li connectades stand-alone. L’objectiu del projecte és aportar estabilitat a la xarxa i permetre que es compassi la generació, cada vegada més renovable, i el consum. La bateria tindrà una capacitat de 40MWh i una potència de 20 MW. L’ocupació prevista és de 15 llocs de treball directes durant la fase de construcció i 1 lloc de treball directe durant la fase d’operació i manteniment.

Projectes en estudi

A més a més, estan en estudi els projectes següents, que serien executats per tercers:

Projecte 1

Projecte Roblum, consistent en una central elèctrica de 50 MW de biomassa (forestal i agrícola) promoguda per Reolum i condicionada a la subhasta de generació amb biomassa i l’obtenció d’autoritzacions administratives.

 • Tecnologia renovable (neutra en CO2) i gestionable.

 • Emplaçament idoni (disponibilitat d’aigua, connexió a la xarxa elèctrica i logística).

 • Inversió rellevant i activitat econòmica sostinguda.

 • Creació d’ocupació directa (construcció i explotació) i indirecta (explotació sostenible de les muntanyes).

 • Ingressos suplementaris per als agricultors de la zona per la utilització de subproductes agrícoles.

Projecte 2

Projecte de reutilització d’una part de les instal·lacions (dessulfuradora) per fabricar materials comercials a partir de subproductes. Cal fer proves a escala real i s’estan analitzant els impactes sobre el desmantellament.

Projecte 3

Projecte per convertir l’antiga residència i/o els habitatges dels empleats en un centre de lleure i de vacances orientat a famílies monoparentals o vulnerables i a menors (en estudi per part de Fundació Naturgy).

Naturgy i Enagás Renovable rebran finançament del programa Innovation Fund per a la planta d’hidrogen verd de La Robla

La planta de producció d’hidrogen renovable de La Robla (Lleó), promoguda per Naturgy i Enagás Renovable, ha estat proposada per la Comissió Europea per rebre 42 milions d’euros en el marc del Fons d’Innovació, programa destinat al desplegament de tecnologies, processos i productes innovadors que contribueixin als compromisos de descarbonització de la Unió Europea.

Naturgy i Enagás Renovable presenten a La Robla la futura planta d’hidrogen renovable, la capacitat de producció de la qual es multiplicarà fins a 280 MW

Aquesta nova planta, que està previst que es posi en marxa prevista el 2026 i amb una inversió estimada de 485 milions d’euros, s’ubicarà als terrenys de l’antiga central tèrmica de Naturgy, el tancament definitiu de la qual va ser autoritzat el 2020 i que actualment s’està desmantellant. Naturgy i Enagás Renovable han constituït la societat conjunta Robla Hub per tirar endavant el projecte.

Naturgy completa amb èxit la voladura de les torres de refrigeració de la central tèrmica de La Robla

Naturgy ha fet avui amb èxit la voladura controlada de les torres de refrigeració de la central tèrmica de La Robla, després d’unes quantes setmanes de preparació. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent. El desmantellament de la central es desenvolupa segons el programa establert i ja s’han executat prop del 50% dels treballs previstos.

Informació d' interès