Renovables

Apostem per les energies renovables per donar suport a la transició energètica

El nostre objectiu és el de tenir zero emissions en 2050

El nostre Pla Estratègic 2021-2025 s’emmarca en el fort compromís en matèria ESG que hem estat materialitzant els darrers anys.

El creixement en renovables suposarà una inversió de 8.000 milions d’euros, un 61% dels 13.200 milions d’euros previstos en el període. El focus de l’estratègia d’aquest creixement serà en països atractius, amb regulació estable i divisa forta, així com en projectes en etapes primerenques de desenvolupament i que contribueixin a la transició.

Potència instal·lada per tecnologia

Continuem lluitant per la nostra estratègia de desenvolupament de renovables i hem assolit més de 5,5 GW de potència operativa en el període. A Espanya, estem desenvolupant projectes de construcció d’aproximadament 30 parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, equivalents a gairebé 1 GW de capacitat renovable addicional que s’espera que entrin en funcionament els mesos vinents.

En l’àmbit de l’eòlica marina, l’abril del 2022 vam assolir un acord amb l’empresa noruega Equinor per analitzar i desenvolupar projectes offshore a Espanya, com el projecte de desenvolupament conjunt del Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), de més de 200 MW d’energia eòlica marina flotant a l’est de Gran Canària.

També liderem els desenvolupaments de gas renovable a Espanya com a pilar clau de la descarbonització a curt i mitjà termini i actualment treballem en projectes d’hidrogen i biometà amb l’objectiu d’incrementar els gasos renovables injectats a les nostres xarxes de distribució.

En la innovació de renovables apostem per la implantació de noves tecnologies, el monitoratge dels actius i la seva gestió automatitzada i intel·ligent

Innovació

La innovació és clau per anticipar-se a l’impacte dels canvis que es produeixen a la societat, com la transformació digital, que afecta la forma de vida, les necessitats dels clients o la transició energètica cap a una economia descarbonitzada.

Desmantellament de parcs eòlics GIRA Wind

Impulsem, juntament amb altres socis, la gestió del desmantellament de parcs

eòlics i la valorització de les turbines desmuntades. Amb aquest projecte es persegueix la inspecció i posada a punt de turbines en situació d’oferir anys de servei i el processament, per a una segona vida, dels components que no siguin aptes per continuar funcionant.

Contribuïm a la descarbonització del sistema elèctric i a la cura del medi ambient

Actuació en espais protegits
Estudis d’entorn
Iniciatives per la biodiversitat
Cadena de subministrament responsable