Renovables

Apostem per les energies renovables per donar suport a la transició energètica

El nostre objectiu és el de tenir zero emissions en 2050

Som conscients del repte global que planteja la lluita contra el canvi climàtic i, per això, hem transformat i reorientat el nostre negoci cap a la transició energètica a través d’una estratègia basada en l’impuls de les energies renovables i un model de negoci sostenible que contribueix als reptes socials i ambientals que enfronta la humanitat.

L’impuls de les energies renovables és una de les línies estratègiques per reduir les emissions. Per aconseguir-ho, el Pla Estratègic inclou l’objectiu d’assolir el 2025 un percentatge de potència instal·lada renovable en el mix de generació del 48%.

Potència instal·lada per tecnologia

En l’actualitat, tenim 6,4 GW de capacitat de generació a escala internacional, dels quals 4,9 GW corresponen a Espanya. Mantenim un bon posicionament orientat, principalment, al creixement a Espanya, Austràlia i Estats Units, cosa que permetrà aprofitar oportunitats d’inversió en generació en aquestes geografies.

També liderem els desenvolupaments de gas renovable a Espanya com a pilar clau de la descarbonització a curt i mitjà termini i actualment treballem en projectes d’hidrogen i biometà amb l’objectiu d’incrementar els gasos renovables injectats a les nostres xarxes de distribució.

En la innovació de renovables apostem per la implantació de noves tecnologies, el monitoratge dels actius i la seva gestió automatitzada i intel·ligent

Innovació

La innovació és clau per anticipar-se a l’impacte dels canvis que es produeixen a la societat, com la transformació digital, que afecta la forma de vida, les necessitats dels clients o la transició energètica cap a una economia descarbonitzada.

Desmantellament de parcs eòlics GIRA Wind

Impulsem, juntament amb altres socis, la gestió del desmantellament de parcs

eòlics i la valorització de les turbines desmuntades. Amb aquest projecte es persegueix la inspecció i posada a punt de turbines en situació d’oferir anys de servei i el processament, per a una segona vida, dels components que no siguin aptes per continuar funcionant.

Contribuïm a la descarbonització del sistema elèctric i a la cura del medi ambient

Actuació en espais protegits
Estudis d’entorn
Iniciatives per la biodiversitat
Cadena de subministrament responsable