Govern corporatiu

Govern corporatiu, en constant evolución

El govern es regeix a Naturgy conforme als principis d’eficàcia i transparència establerts d’acord amb les principals recomanacions i estàndards internacionals. El conjunt de normes de govern està format pels Estatuts socials, el Reglament del Consell d’Administració i les seves comissions, el Reglament de la Junta General d’Accionistes, la Política de drets humans i el Codi ètic.

Òrgans i normes de govern

Aquí encontrarás información sobre el Consejo de Administración, sus Comisiones, los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración o el Reglamento de la Junta de Accionistas.

Informe Anual de Govern Corporatiu

Aquí puedes consultar toda la información de los últimos años sobre la estructura y las prácticas de buen gobierno  del Grupo.

Informes de la Comissió d’Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

Aquí trobaràs informació sobre la Comissió d’Auditoria i la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

Documentació d'interés

Política de comunicació amb accionistes, inversors i assessors de vot de la societat

Naturgy Energy Group, SA entén la transparència informativa com un factor clau en el desenvolupament del seu compromís amb mercats, accionistes, assessors de vot i inversors institucionals, tant de renda variable i de renda fixa com d’inversió socialment responsable.

Codi intern de conducta en matèria relativa als mercats de valors

El Reglament intern de conducta de Naturgy Energy Group, SA en matèries relatives als mercats de valors té per objecte establir els criteris de comportament als quals queden obligats els seus destinataris en les operacions sobre valors inclosos en l’àmbit objectiu de la norma, i la seva finalitat és la de contribuir a donar transparència i seguretat als inversors.

Politica General de Comunicació

La comunicació i la transparència de la informació a través de tots els canals habilitats és un dels compromisos més importants amb els nostres grups d’interès i amb la societat. Per aconseguir aquest objectiu, la comunicació de la companyia haurà de ser sempre rigorosa, veraç, clara i contrastable.