Estudos de impacto ambiental

Naturgy realiza estudos de impacto ambiental para todos os novos proxectos que o requiren, de acordo coa súa tipoloxía e á normativa aplicable. Nestes estudos, realizados durante a etapa de deseño, analízase a contorna das localizacións, identificando e avaliando os impactos ambientais. Para reducir os impactos negativos ao máximo, establécense as medidas de prevención, corrección ou compensación necesarias, que son incluídas no proxecto. Os estudos de impacto ambiental son publicados para realizar consultas aos grupos de interese, cuxas suxestións recollidas no proceso de información pública son consideradas pola compañía.

A continuación, inclúense os documentos de síntese dos principais proxectos desenvolvidos, divididos por tipoloxía de proxecto e por xeografías.

Documentación