Junta General d’Accionistes 2014

Projecte comú de Segregació

Informe elaborat per l’administrador únic de GAS NATURAL GENERACIÓN, SLU

Informe elaborat pel Consell d’Administració de GAS NATURAL SDG, SA

Informe de l’expert independent designat pel Registre Mercantil

Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2013

Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2012

Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2011

Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe d’ Auditoria de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2013

Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG. SA corresponents al 2012

Informe d’auditoria dels comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2011

Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2013

Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2012

Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2011

Estatuts vigents de GAS NATURAL SDG, SA

Estatuts vigents de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU

Modificacions que s’inclouran en els Estatuts socials de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU

Identitat dels administradors de les societats que participen en l’operació de segregació i dates des de les quals exerceixen els seus càrrecs.