Codi de bones pràctiques tributàries

Des de 2010, la companyia està adherida al Codi de bones pràctiques tributàries elaborat pel Fòrum de Grans Empreses conjuntament amb l’Administració tributària espanyola. Els seus objectius són:

Promoure la transparència, la bona fe i la cooperació amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a la pràctica fiscal empresarial

 

Fomentar la seguretat jurídica en l’aplicació i la interpretació de les normes tributàries

Evitar estructures de caràcter opac amb finalitats tributàries

Informar regularment el Consell d’Administració sobre les polítiques fiscals aplicades