Naturgy construirà a Lleida la seva quarta planta de biometà per generar gas renovable a partir de residus agroramaders

  • La instal·lació, impulsada juntament amb les empreses Compost Segrià, Sitra i Servei de Gestió Ramadera, generarà i injectarà gas renovable a la xarxa de distribució de gas equivalent al consum de 16.000 llars.
  • La companyia manté la seva aposta decidida per la producció i la distribució del gas renovable, amb tres plantes i la xarxa de distribució de gas més gran d’Espanya, el tercer país amb més potencial de producció de biometà d’Europa.

Naturgy, juntament amb les empreses Compost Segrià, Sitra i Servei de Gestió Ramadera, ha iniciat la tramitació d’una nova planta de gas renovable a Torrefarrera (Lleida), en una de les principals zones de Catalunya i d’Espanya generadores de residus agrícoles i ramaders. La planta representarà una inversió de 18 milions d’euros.

La instal·lació, que està previst que es pugui posar en marxa el 2025, tractarà 140.000 tones/any de residus agroindustrials i ramaders de la zona, i generarà 60 GWh de gas renovable a l’any. Aquesta producció equival al consum anual de 16.000 habitatges i evitarà l’emissió a l’atmosfera de 15.000 tones de CO2/any, quantitat equiparable a la plantació de 25.000 arbres.

Amb aquest projecte, tant Naturgy com Compost Segrià, Sitra i Servei de Gestió Ramadera mostren la seva aposta decidida per la transició energètica, la producció d’energia renovable a nivell local i la gestió de residus, ja que aportarà un gas net al sistema energètic i contribuirà a la gestió sostenible dels residus agroindustrials i ramaders de la zona.

El biometà generat a la planta de Torrefarrera serà injectat directament a la xarxa de gas de Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, que està totalment preparada per vehicular gasos renovables gràcies a les inversions realitzades per la companyia en els darrers anys.

Silvia Sanjoaquín, directora de Nous Negocis de Naturgy, va afirmar que “aquesta nova planta és un exemple clar d’economia circular, gràcies a la revalorització de residus per generar energia i produir abonament d’usos agrícoles, i alhora és un pas més en el camí cap a la descarbonització del sistema energètic”.

Per la seva part, Abel Torrelles, gerent de Compost Segrià, va afirmar que “per a nosaltres, és una evolució natural de la planta de compostatge, i un pas significatiu cap a la sostenibilitat i l’economia circular. Estem compromesos amb la innovació i la responsabilitat ambiental, i aquesta instal·lació és un testimoni del nostre compromís”.

Ricardo Sáez, director general de SITRA, va afirmar que “continuem apostant per participar en el desenvolupament de projectes de bioenergia, que estan alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i que contribuiran a assolir l’autosuficiència energètica”.

Francesc Miret, copropietari de Servei de Gestió Ramadera, va afirmar que “la instal·lació no només generarà energia, sinó que contribuirà a la reducció de la pressió de la fertilització nitrogenada al territori, ja que amb el post tractament plantejat l’impacte sobre els aqüífers de la ramaderia associada a la planta es reduirà a la meitat”.

La major part dels residus que es revaloritzaran per generar energia en aquesta planta es gestionen actualment a la planta de compostatge de Compost Segrià, annexa a la futura instal·lació de biometà.

Addicionalment, el projecte es complementarà amb la producció d’adobs i fertilitzants orgànics, que es podran utilitzar en camps de cultiu locals.

Aposta pel biometà

El gas renovable és una energia verda amb balanç nul d’emissions, que és totalment intercanviable pel gas natural, per la qual cosa es pot distribuir a través de la infraestructura gasista existent i emprar-se amb les mateixes aplicacions energètiques a llars, indústries, comerços i també per mobilitat al transport, contribuint a la descarbonització.

La producció de gasos renovables està alineada amb el recentment aprovat paquet REPowerEU, el pla europeu per reduir la dependència dels combustibles fòssils i avançar en la transició verda. Dins aquest pla, el biometà juga un paper clau per anar substituint l’ús del gas natural els propers anys.

No obstant això, aquest gas renovable encara té un llarg desenvolupament a Espanya i requereix, per impulsar-ne la implantació, mecanismes de suport similars als existents en altres països de l’entorn com França o Alemanya. Espanya és el tercer país d’Europa per potencial de producció d’aquest gas d’origen net i podria arribar a produir la quantitat equivalent al 40% del consum de gas convencional, segons un informe recent publicat per Sedigas.

Naturgy ha fet una aposta decidida per la producció i distribució del gas renovable. Actualment, opera tres projectes més de producció de biometà: la planta Elena, a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que va ser la primera a injectar gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució de gas; la planta de Vila-sana (Lleida), instal·lada a l’explotació ramadera de Porgaporcs i que actualment s’està adaptant per a la seva explotació comercial; i l’ubicat a l’estació depuradora d’aigües residuals de Bens, a la Corunya, cofinançat per la Xunta a través de fons FEDER per produir biometà procedent d’aigües residuals amb finalitat de mobilitat.

Així mateix, la companyia ha impulsat juntament amb l’empresa Greene un projecte per a la investigació d’una tecnologia que permeti la biometanació a partir de syngas, amb l’objectiu d’injectar-lo a la xarxa de distribució o per fer-lo servir en mobilitat. Es tracta d’un projecte únic a Espanya que es durà a terme a una planta pilot que es construirà a Elx (Alacant).

Per la seva part Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, compta amb una xarxa de distribució de 55.000 quilòmetres a tot Espanya. El 2022, va vehicular 35 GWh de gas renovable per les seves xarxes, cosa que va evitar a l’emissió a l’atmosfera de 7.400 tones de CO2.

Compartir