Naturgy tanca l’exercici 2020 complint les seves previsions d’EBITDA malgrat l’entorn complicat i l’impacte del Covid

  • La companyia tanca un dels exercicis més complicats a causa del fort impacte derivat del Covid 19 que ha provocat principalment una caiguda generalitzada de la demanda en totes les geografies i una depreciació rellevant en països clau de l’Amèrica Llatina, mentre el complex escenari del GNL s’ha tornat més desafiant.
  • Desconsolidant l’EBITDA de CGE, l’EBITDA ordinari de la companyia va ser de 3.714 milions d’euros, un 14,6% inferior, impactat per les condicions esmentades. A perímetre constant, l’EBITDA ordinari seria de 3.964 milions d’euros, complint així amb el guidance per a 2020 del voltant de 4.000 milions. El benefici net ordinari del període es va situar en 872 milions.
  • Amb l’objectiu de proporcionar una valoració dels seus actius més transparent i ajustada a l’escenari energètic actual, la companyia ha dut a terme durant l’últim trimestre una revisió de valoració de determinats actius, principalment de generació convencional a Espanya, que s’ha traduït en un impacte de 1.363 milions d’euros.
  • L’any 2020, Naturgy va arribar a un acord per a la venda del 96,04% de la seva participació en la xilena CGE per més de 4.300 milions d’euros (EV), confirmant així la seva capacitat de generar valor per als accionistes. Addicionalment, Naturgy, ENI i la República Àrab d’Egipte, van assolir un nou acord per resoldre les disputes que afectaven Unión Fenosa Gas (UFG), i que s’espera completar durant els primers mesos d’enguany.
  • Aquestes operacions han permès la companyia redoblar el seu esforç inversor en renovables. Així, en el s darrers mesos, Naturgy ha augmentat la seva cartera de projectes en prop de 9 GW. La companyia va fer progressos ferms a Austràlia, on augmentarà la seva capacitat instal·lada fins als 700 MW. Així mateix, va entrar als Estats Units amb la compra d’una cartera de projectes de 8 GW d’energia solar i 5 GW d’emmagatzematge. Recentment la companyia va resultar adjudicatària d’un total de 235 MW (38 MW eòlics i 197 MW fotovoltaics) en la subhasta d’energies renovables convocada pel Govern espanyol.
  • El Consell d’Administració de Naturgy proposarà a la Junta General d’Accionistes el pagament d’un dividend final contra el 2020 de 0,63 €/acció, a abonar durant el primer trimestre d’enguany. Si els accionistes l’aproven, aquest pagament se sumarà als dos primers dividends a compte de 2020, de 0,31 €/acció i 0,50 €/acció respectivament, que elevaran a 1,44 €/acció el dividend total.

Naturgy ha tancat l’exercici 2020 reforçant la seva posició per fer front a la transició energètica i amb importants avenços en el compliment dels seus compromisos tant financers com operatius i en matèria d’ESG (Environmental, Social and Governance). Tot això malgrat un exercici marcat per l’impacte econòmic i social de la pandèmia i un escenari energètic advers amb una caiguda generalitzada de la demanda energètica.

El president de la companyia, Francisco Reynés, va assenyalar “la capacitat d’adaptació que ha demostrat Naturgy en aquest difícil context i com la companyia ha destacat en l’escenari energètic a nivell internacional davant de la resta de competidors, gràcies al seu creixement en tecnologies netes i la seva aposta per nous negocis, com el gas renovable, impulsant la digitalització i la innovació en totes les àrees del grup”.

El dinamisme en la gestió ha estat clau durant l’exercici per poder optimitzar la cartera d’actius i avançar-ne en la rotació. Gràcies a tot plegat, la companyia ha reforçat la seva posició financera així com la solvència i liquiditat, fet que, juntament al rendiment del negoci, li ha permès amortir el context advers i la volatilitat dels mercats energètics internacionals.

Així mateix, Naturgy ha demostrat ser un agent actiu en la transició energètica. Prova d’això, ha estat el seu paper en la presentació de les anomenades ‘call of interest’ per identificar projectes tractors de la recuperació econòmica en el marc dels fons europeus destinats a la transició energètica. La companyia ha identificat oportunitats d’inversió, per valor de 13.000 milions d’euros en els propers anys, relacionades amb diferents projectes a Espanya lligats als fons europeus Next Generation.

Consecució d’objectius

La companyia ha avançat en la consecució dels seus compromisos i està enfocada en una nova etapa de transformació, fet que ha quedat novament demostrat després de la recent adquisició de projectes renovables als Estats Units amb la compra de Hamel Renewables, que compta amb una cartera de projectes de 8 GW d’energia solar i 5 GW d’emmagatzematge.

Destaca també el resultat positiu aconseguit en la subhasta celebrada a Espanya, on va resultar adjudicatària d’un total de 235 MW (38 MW eòlics i 197 MW fotovoltaics) repartits entre les tecnologies eòlica i solar fotovoltaica, posant en valor els projectes renovables en què porta treballant durant els darrers anys, i que li ha permès configurar una cartera realment competitiva i optimitzada. L’adjudicació en aquesta subhasta està alineada amb els objectius de creixement de la companyia i s’afegeix als més de 300 MW que va aprovar a finals de l’any anterior i que es troben actualment en fase d’inici de construcció.

Durant l’exercici passat, Naturgy va aconseguir avenços importants a Austràlia, país que s’ha convertit en una peça clau per a la companyia ja que, gràcies als darrers acords assolits, n’hi augmentarà la capacitat renovable fins als 700 MW. En concret, el grup compta a Austràlia amb els parcs eòlics de ‘Ryan Corner’ i ‘Berrybank’, que sumen uns 328 MW, a més del projecte també eòlic de ‘Crookwell 2’ (96 MW), actualment en operació. A més, la darrera autorització de diversos projectes renovables a Austràlia, que podria suposar el desenvolupament de més de 400 MW de capacitat addicional, la convertirien en un dels productors independents d’energia eòlica més importants del país.

La companyia va realitzar un avenç important en renovables a Xile, on compta amb més de 300 MW de capacitat eòlica i solar. A Brasil, la companyia té en operació 80 MW d’energia fotovoltaica, les seves primeres plantes fotovoltaiques fora d’Espanya. Es tracta dels projectes de Sobral (30 MW) i Sertao (30 MW) a Piauí, i Guimarania I i II (80 MW), a Minas Gerais.

Durant el 2020, les inversions totals van ser de 1.279 milions d’euros, de les que un 60% es van destinar a creixement.

A més del creixement i creació de valor, les línies de gestió prioritàries del grup passen, principalment, per mantenir la reducció del perfil de risc a través de la rotació d’actius, on destaca la desinversió del 96,04% de la seva participació a la xilena CGE per més de 4.300 milions (EV), confirmant la capacitat de la companyia per generar valor per als seus accionistes. La transacció està subjecta a les aprovacions reguladores i a l’aprovació de competència, i s’espera que conclogui durant la primera meitat de 2021.

Cal destacar també l’acord assolit amb ENI i el Govern d’Egipte en relació a la planta de liqüefacció de Damietta, propietat de la joint venture Unión Fenosa Gas (UFG). Les parts implicades continuen treballant per completar la transacció durant la primera part d’enguany, un cop es compleixin les condicions estipulades. Gràcies a aquest acord, es resol una situació complexa que es perllonga des del 2012 i que ha suposat un consum destacat de recursos per a la companyia.

Tot això, sense abandonar els objectius fonamentals com és una estratègia industrial de creació de valor i creixement per a cadascun dels negocis, així como els objectius en matèria d’ESG. En aquest darrer àmbit, destaca que el 2020 va continuar el descens de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (-7%) i va seguir augmentant la paritat de gènere a la plantilla com a conseqüència del compromís de la companyia amb la diversitat i les polítiques d’igualtat de gènere.

En l’exercici, el deute net de la companyia es va situar en 13.612 milions, gairebé un 11% menyssense reflectir encara els ingressos abans d’impostos dels 2.570 milions esperats al tancament de la venda de CGE Chile. El 2020, el cost mitjà del deute brut va millorar fins al 2,5% front el 3,2% de l’exercici 2019. A tancament de l’any, la liquiditat total del grup era de 9.475 milions.

Resultats

Desconsolidant l’EBITDA de CGE, l’EBITDA ordinari en el període es va situar en 3.714 milions, un 14,6% inferior al de l’any anterior. A perímetre constant, l’EBITDA ordinari s’hauria situat en 3.964 milions d’euros, complint amb el guidance d’EBITDA ordinari per al 2020 de 4.000 milions malgrat l’entorn complicat. El benefici net ordinari va assolir els 872 milions.

Amb l’objectiu de proporcionar una valoració dels seus actius més transparent i ajustada a l’escenari energètic actual, la companyia ha dut a terme durant el darrer trimestre una revisió de valoració de determinats actius que s’ha traduït en un impacte de 1.363 milions d’euros, i que ha afectat principalment a la generació convencional a Espanya (1.145 milions d’euros) i a les activitats de gas a l’Argentina (198 milions d’euros).

El Covid 19 va impactar en l’activitat operativa de l’exercici, principalment a causa de la menor demanda energètica a nivell global. Així, la demanda d’electricitat i gas a Espanya va disminuir un 5,5% i un 6,2% de mitja, respectivament, durant el 2020 en comparació amb el 2019. Així mateix, la demanda d’electricitat i gas a les regions de l’Amèrica Llatina on opera Naturgy va experimentar un descens mitjà del 2,8% y del 8,3%, respectivament.

Així, el consum de gas i electricitat a Espanya va caure una mitja del 6,6% i 8%, respectivament, durant l’exercici passat. De manera similar, la demanda energètica també va experimentar una disminució a les regions llatinoamericanes on opera la companyia.

A més, i des de l’aparició de la pandèmia, les monedes llatinoamericanes s’han depreciat significativament font a l’euro i la seva evolució continua sent incerta. En concret, les divises van tenir un efecte negatiu de 175 milions d’euros i 53 milions d’euros sobre l’Ebitda ordinari i el benefici net consolidat, respectivament.

El menor consum d’energia i les retallades de producció a nivell mundial s’han traduït en una volatilitat significativa i una disminució sense precedents dels preus de les matèries primeres en els principals mercats, inclosa una disminució dels preus del gas en els principals índexs de gas (HH -22% i NBP -29%) i una disminució en els preus de l’electricitat en el mercat majorista (el pool espanyol va disminuir d’un 29% de mitja durant el període).

Els resultats s’han reformulat segons la nova estructura organitzativa: Gestió de l’Energia i Xarxes; Renovables, Nous Negocis i Innovació; i Comercialització. Els comptes també s’han reformulat per recollir la venda de la participació de CGE, que ha estat classificada com a operacions discontinuades en els comptes consolidats, tant del 2019 como del 2020, a efectes comparables.

Compromís amb els accionistes

El Consell d’Administració de Naturgy proposarà a la Junta General d’Accionistes el pagament d’un dividend final contra el 2020 de 0,63 €/acció, a abonar durant el primer trimestre d’enguany. D’aquesta manera, i si els accionistes ho aproven, aquest pagament se sumarà als dos primers dividends a compte del 2020, de 0,31 €/acció i 0,50 €/acció, respectivament, que elevaran a 1,44 €/acció el dividend total.

A més, y més enllà dels seus compromisos amb els accionistes, Naturgy va completar l’amortització de 14.508.345 accions, amb valor nominal d’1 euro cadascuna. A dia d’avui, el capital social de la companyia se situa en 969.613.801 accions, amb valor nominal d’1 euro cadascuna.

Principales Magnitudes
ReportatOrdinari
(€ millones)       2020   2019  Variació     2020   2019  Variació
EBITDA3.4494.252-18,9%3.7144.348-14,6%
Benefici net-3471.4018721.378-36,7%
Inversions1.2791.685-24,1%
Deute net13.61215.268-10,8%
Flux de caixa després de minoritaris1.6261.958-17,0%

Nota:
1. Re-expressat.


Contribució al EBITDA por actividades

ReportatOrdinari
(€ millones)        2020   2019  Variació      2020   2019  Variació
Gestió de l´energia i xarxes2.8593.619-21,0%3.0463.670-17,0%
Renovables i nous negocis3523326,0%3623377,4%
Comercialització326411-20,7%359392-8,4%
Resta-88-110-20,0%-53-513,9%
TOTAL3.4494.252-18,9%3.7144.348-14,6%

 

Compartir