Waga Energy, Ferrovial Servicios i Nedgia s’uneixen per produir biometà en el dipòsit controlat de Can Mata, prop de Barcelona

  • Waga Energy, Ferrovial Servicios i Nedgia (filial del grup Naturgy) s’uneixen per desenvolupar un projecte a gran escala d’injecció de biometà a la xarxa de gas, en el dipòsit controlat de Can Mata, a prop de Barcelona (Espanya).
Depósito Can Mata.
Dipòsit Can Mata.

Es tracta del primer projecte d’injecció de gas renovable en un dipòsit controlat que es finançarà mitjançant un contracte de compra d’energia a llarg termini a Europa. Ferrovial Servicios, un dels principals referents internacionals en la prestació de serveis a ciutats i infraestructures s’ha associat amb Waga Energy, especialista en la valorització de biogàs d’abocador, per a produir biometà a partir de biogàs generat al dipòsit controlat de Can Mata, situat a Els Hostalets de Pierola, a prop de Barcelona (Catalunya). L’emplaçament de Can Mata serà el primer a Espanya a comptar amb la tecnologia de purificació WAGABOX®, desenvolupada per Waga Energy per valoritzar el biogàs dels residus dipositats en abocador (gas d’abocador) en forma de biometà, un substitut renovable del gas natural.

Aquesta tecnologia de purificació per a producció de biometà es posarà en marxa el 2.022. Processarà fins a 2.200 m3/h de biogàs i injectarà 70 GWh de biometà a l’any a la xarxa de gas de l’operador espanyol Nedgia (filial del grup Naturgy), el qual equival a un consum energètic anual de 14.000 llars espanyoles o una flota de 200 camions. El projecte evitarà l’emissió de 17.000 tones de CO2 per any al substituir el gas natural per gas renovable.

Es tracta del primer projecte d’injecció de biometà de gas d’abocador finançat a través d’un acord de compra d’energia a llarg termini a Europa. Aquest tipus d’acords – coneguts com “Power Purchase Agreement” (PPA) – són molt comuns en projectes d’electricitat renovable, i no és el cas per a projectes de gas renovable donada la dificultat per al productor de biometà d’aconseguir un acord de preu de venda a llarg termini que sigui prou atractiu.

La formalització d’aquest contracte de compravenda a llarg termini (PPA) ha estat possible gràcies a l’eficiència de la tecnologia WAGABOX®, l’experiència única de Waga Energy en projectes d’injecció de biometà de gas d’abocador i els més de 50 anys d’experiència de Ferrovial Servicios en el tractament i valorització de residus.

Els dos socis han adoptat un model de negoci que garanteix un alt rendiment en tot el projecte: Waga Energy comprarà part del biogàs de l’emplaçament de Can Mata a Ferrovial Servicios i s’encarregarà de tots els aspectes del projecte: finançament, construcció i operació de la unitat WAGABOX®, relacions amb l’operador de la xarxa de gas i comercialització del biometà. Waga Energy invertirà 7,5 milions d’euros en la posada en marxa de la unitat de depuració i en la connexió de l’emplaçament a la xarxa de l’operador Nedgia, que construirà més de 4 kilòmetres de canalització per connectar la instal·lació a la xarxa de distribució.

Can Mata és un dels dipòsits controlats de residus més importants d’Espanya. Produeix més de 40 milions de metres cúbics de biogàs brut a l’any, que fins ara s’han valoritzat en forma d’electricitat i combustible per alimentar una fàbrica de ceràmica. La valorització de biogàs amb la unitat WAGABOX® augmentarà significativament l’eficiència energètica. Combinant la filtració per membrana i la destil·lació criogènica, la solució tecnològica de Waga Energy extreu el metà contingut en el biogàs de l’abocador i l’injecta directament en les xarxes de gas. 10 unitats es troben actualment en operació a França alimentant 35 mil llars amb biometà i evitant així l’emissió de 45 mil tones de CO2 a l’atmosfera.

Antonio Aliana, director regional de Ferrovial Servicios a Catalunya, ha assegurat que: “L’acord amb Waga Energy reforça el nostre compromís amb la sostenibilitat mediambiental i l’economia circular. La signatura d’aquest contracte posa de manifest l’aposta de Ferrovial Servicios per la materialització de l’economia circular en un projecte concret en el qual s’obtindrà biometà en benefici dels ciutadans, a través del tractament dels residus amb la tecnologia més puntera. Esperem que sigui la primera experiència a Espanya de generació d’energia d’origen renovable que serà extrapolada a altres plantes que gestionem dins de l’estratègia de convertir els residus en recursos.”

Mathieu Lefebvre, director general i cofundador de Waga Energy: “La signatura d’aquest contracte amb el grup Ferrovial marca la culminació de tres anys d’intercanvis i discussions. Els projectes d’injecció de biometà d’abocador són sempre projectes complexos, tant des del punt de vista tecnològic com des del punt de vista de la reglamentació i el finançament. La nostra experiència única en aquest camp, que inclou totes les etapes del projecte, i el nostre desig, compartit per Ferrovial Servicios, d’actuar al servei de la transició energètica, han fet possible el llançament d’aquest gran projecte de gas renovable a Espanya.”

Francisco Torres, responsable de Desenvolupament de Nous Negocis de Nedgia: “La participació en aquest projecte és un pas més en la nostra aposta per la descarbonització de la infraestructura gasista. La incorporació progressiva dels gasos renovables, com el biometà o l’hidrogen, al sistema gasista espanyol és un element clau per assolir els objectius de descarbonització de l’economia per al 2030 i 2050. A més, el gas renovable i l’ús de la infraestructura gasista és la forma més eficaç i econòmica de descarbonitzar les llars, a més de la resta de sectors econòmics connectats a la xarxa.”

El dipòsit controlat de Can Mata

El dipòsit controlat de Can Mata és un dels més grans d’Espanya. Ocupa una superfície de 68 hectàrees i està ubicat al municipi dels Hostalets de Pierola, a uns 40 kilòmetres de Barcelona. Ha estat operat durant 20 anys per Ferrovial Servicios. Més de 20 milions de tones de residus han estat tractades durant aquest període. Els residus emmagatzemats a Can Mata produeixen gairebé 40 milions de metres cúbics de biogàs a l’any. Aquest biogàs és valoritzat en forma d’electricitat i com a combustible en una planta de ceràmica propera. La producció de biometà permetrà optimitzar el rendiment energètic. Ferrovial Servicios tracta més d’un milió de tones de residus a l’any en diferents emplaçaments. Ha adquirit coneixements especialitzats en la producció de biometà mitjançant el desenvolupament d’un projecte de purificació de biogàs de residus urbans basat en l’ús de digestors en la seva planta de Valdemingómez a Madrid, duent a terme també la comercialització delbiometà produït.

WAGABOX®:una tecnologia d’avantguarda per a la valorització delbiogàs d’abocador

Resultat de deu anys d’investigació i desenvolupament dins del Grup Air Liquide i Waga Energy, WAGABOX® és una tecnologia d’avantguarda per a la valorització del biogàs d’abocador en forma de biometà injectat en les xarxes de gas natural. Combinant la filtració per membrana i la destil·lació criogènica, garanteix una major eficiència energètica que les solucions basades en la producció d’electricitat, i una recuperació òptima del recurs, sense limitacions en l’explotació per als operadors dels abocadors. Les tecnologies alternatives, utilitzades principalment per a la purificació del biogàs procedent de la metanització, no permeten el tractament del gas d’abocador, ja que aquest conté aire (oxigen i nitrogen).

Sobre Ferrovial Servicios

Ferrovial Servicios contribueix al desenvolupament sostenible dels mercats on hi opera, mitjançant el disseny de solucions eficients, integrals i apostant per l’economia circular. Amb una presència estable a Espanya, Regne Unit, Estats Units, Canadà, Portugal, Xile i Qatar, és un referent internacional en la prestació de serveis per a infraestructures i ciutats en els sectors del transport, medi ambient, energia, salut, indústria i gestió d’instal·lacions.

Sobre Waga Energy

Waga Energy és una jove i innovadora empresa francesa compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic. Creada el 2.015 a la conca industrial de Grenoble, desplega una tecnologia de purificació única, que combina la filtració per membrana i la destil·lació criogènica, per valoritzar el biogàs d’abocador en forma de biometà. Waga Energy finança, construeix i opera les seves unitats de purificació, anomenades WAGABOX®, a través de contractes a llarg termini amb operadors d’abocadors, i genera ingressos a través de la venda del biometà produït.

Sobre Nedgia

La filial del grup Naturgy és la companyia líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya, on opera en 11 comunitats autònomes i 1.150 municipis. Compta amb més de 5,4 milions de punts de subministrament que suposen el 70% dels consumidors. El seu principal actiu són els més de 53.800 kilòmetres d’infraestructures que permeten fer arribar avui de forma segura i eficient el subministrament energètic de gas natural i també la distribució de gas renovable i d’hidrogen en el futur. La innovació, proximitat i atenció a client formen part de la seva raó de ser i caracteritzen la seva activitat.

Compartir