Junta General d’Accionistes 2022

Junta General d'Accionistes

15 de març de 2022, 9 h

Es recomana participació i/o assistència telemàtica

Com pot participar-hi a distància?

Vot o delegació del vot per correu electrònic o correu postal
Vot o delegació del vot electrònica.

(Fins les 24 h del 14 de març)

Plataforma d’assistència virtual

(1 hora abans de la junta)

Accés en streaming (en diferit)

Pot seguir la Junta General en directe a través de la pàgina web de la Societat.

Documentació

Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General

Llistat d’acords

Quorum, votació i acords

Nombre total d’accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General

Nombre total d’accions i drets de vot

Informes anuals, Propostes i informació complementària

Informe anual de Govern Corporatiu 2021

Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració 2021

Informe del Consell d’Administració i proposta de Política de remuneracions dels membres del Consell d’Administració

Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la Proposta de política de remuneracions dels membres del Consell d’Administració de Naturgy Energy Group S.A.

Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2021

Informe del Consell d’Administració sobre les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, SA i les seves Comissions

Informe del Consell d´Administració sobre la modificació dels Estatuts Socials

Informe del Consell d’Administració sobre les modificacions del Reglament de la Junta General d’Accionistes

Identitat, Currículum i Categoria de Conseller de les persones la ratificació, nomenament o reelecció de les quals com a Consellers se sotmet a l’aprovació de la Junta General Ordinària d’Accionistes

Informe del Consell d´Administració sobre ratificació i nomenament de membres del Consell d’Administració que se sotmeten a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes

Informe de la Comissió de nomenaments, retribucions I Govern Corporatiu sobre reelecció, ratificació i nomenament de membres del Consell d’Administració que se sotmeten a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes

Informe de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Govern Corporatiu sobre les activitats realitzades durant l’exercici de 2021

Informe del Consell d’Administració sobre la proposta d’acord d’autorització al consell per a ampliar el capital Social, amb la facultat d’excloure el dret de subscripció preferent

Model de targeta de representació

Instruccions de participació. Targeta d’assistència

Historial de juntes generals d’accionistes (2013-2022)

Junta General d'Accionistes 2022
Junta General de Accionistas 2021
Junta General d'Accionistes 2020 (26 de mayo)
Junta General d'Accionistes 2020 (desconvocada)
Junta General d'Accionistes 2019
Junta General d'Accionistes 2018
Junta General d'Accionistes 2017
Junta General d'Accionistes 2016
Junta General d'Accionistes 2015
Junta General d'Accionistes 2014
Junta General d'Accionistes 2013