Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes JGA 2023

No us sembla que 18 anys que fa que som preferentistes d’Unión Fenosa són massa anys? No entenem per què les continueu mantenint vives, quan sou coneixedors que aquestes preferents, igual com totes les preferents d’aquesta època (són les úniques que queden vives: tant Telefónica, com Repsol i Endesa, les van amortitzar per la seva mala imatge) i aquestes es van oferir de manera enganyosa, sense dir-nos que eren perpètues, com així ho van testificar, tots els jutjats.

Respecte a la pregunta que ens formuleu sobre les participacions preferents de les quals sou titular, us reiterem el que ja us hem manifestat en comunicacions anteriors: les participacions preferents es van emetre amb caràcter perpetu, és a dir, no tenen data de venciment i la decisió de l’amortització total o parcial d’aquestes participacions correspon a l’emissor, en aquest cas, Unión Fenosa Preferentes, SAU.

Des de la companyia es fa el seguiment del mercat i l’anàlisi del comportament de les seves emissions i això podria portar, en el futur, a la presa en consideració de diferents actuacions, que per descomptat se us comunicarien de manera oportuna, com ara l’amortització de l’emissió de participacions preferents, el llançament d’una oferta de recompra d’aquestes en condicions de mercat o el manteniment de l’emissió pagant la remuneració trimestral que es va incrementar a partir del 2015.

El maig del 2015 es va llançar una oferta de compra voluntària de les participacions preferents a preu de mercat, a la qual vau optar per no acudir i, en conseqüència, mantenir-les amb la remuneració acordada en el moment de l’emissió.