Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes JGA 2024