Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas JGA 2024