Electricitat

El nostre model de negoci és referent al sector elèctric, en el qual ens dediquem a la generació, la distribució i la comercialització d’electricitat

Desenvolupem la nostra activitat de generació amb diferents tecnologies

Renovables

Actualment disposem de 6,4 GW de capacitat de generació i mantenim un bon posicionament orientat, principalment, al creixement a Espanya, Austràlia i els Estats Units, la qual cosa permetrà aprofitar oportunitats d’inversió en generació en aquestes geografies.

El nostre parc de generació, dominat per centrals de cicle combinat, té la flexibilitat necessària per adaptar-se a diferents situacions de mercat, i és un actiu valuós en l’aprofitament d’oportunitats relacionades amb la volatilitat dels preus i volums demanats als mercats de gas i electricitat.

Duem a terme activitats de distribució elèctrica en diversos països i a diferents tipus d’usuaris

Espanya

Tercer operador al mercat espanyol on distribuïm electricitat a 3,8 milions de clients

Amèrica Llatina

Tenim 1 milió de clients a l’Argentina i Panamà

Lideratge

Tenim una posició de lideratge als mercats en els quals operem i som eficients en termes de costos d’operació i manteniment del negoci de distribució elèctrica

Som líders en els segments de gran consum i residencial de comercialització d’energia a Espanya

20,6 TWh

comercialitzats

Gran consum i residencial

Som un dels agents principals del mercat espanyol, líders en els segments de gran consum i residencial amb una quota del mercat total a Espanya del 14,6%.

Serveis de valor afegit

Tenim una oferta combinada d’energia dual i una àmplia gamma de serveis de valor afegit

Lideratge

La posició de lideratge en la comercialització combinada de gas natural i electricitat presenta avantatges importants, com un cost de servei menor, un servei integrat al client i costos d’adquisició més baixos, sense oblidar la consecució d’una vinculació més estreta amb els clients

Respectem els entorns on desenvolupem la nostra activitat

La nostra Política global de medi ambient estableix el nostre compromís amb la conservació de la biodiversitat i el capital natural, amb especial atenció als espais, les espècies protegides i els llocs on desenvolupem la nostra activitat.

Informació d'interès