Unitat Mixta de gas renovable

Logos_Unidad Mixta de Gas Renovable-2 (1)

La Unitat Mixta de Gas Renovable està cofinançada per l’Agència Gallega d’Innovació – Vicepresidència Primera i Conselleria d’Economia, Indústria i Innovació de la Xunta de Galicia, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del programa operatiu Feder Galícia 2014-2020. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Logos_Unidad Mixta de Gas Renovable_2-2 (1)
 1. La Unitat Mixta de Gas Renovable és un projecte conjunt de Naturgy, el Centro Tecnológico Energylab i EDAR Bens, S.A., empresa pública supramunicipal que presta el servei de depuració d’aigües residuals als ajuntaments de la Corunya, Arteixo, Cambre, Culleredo i Oleiros.

  Aquesta Unitat Mixta està cofinançada per l’Axencia Galega de Innovación – Vicepresidència Segona i Conselleria d’Economia, Empresa i Innovació de la Xunta de Galicia, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu Feder Galícia 2014-2020. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Una manera de fer Europa.

  L’objectiu del projecte és incrementar el coneixement no només del biogàs i el biometà, sinó també d’altres gasos renovables com l’hidrogen verd i el syngas, així com avaluar-ne l’impacte en les infraestructures actuals i consumidors finals.

  Dins d’aquesta Unitat Mixta es desenvoluparan cinc noves línies de recerca:

  1. Millora en la producció de biogàs a través de la codigestió i la recuperació de nutrients.
  2. Generació d’hidrogen verd gràcies a l’aprofitament energètic del cabal d’aigua depurada, que serà turbinada, es generarà hidrogen a través de l’electròlisi de l’aigua.
  3. Producció de biohidrogen a través de la fermentació fosca, procés biològic (etapes inicials de la digestió anaeròbia) mitjançant el qual es genera hidrogen a partir de la degradació de la matèria orgànica.
  4. Gasificació de llots de depuradora per a l’obtenció de bio-syngas (biogàs de síntesi).
  5. Estudi de l’impacte de l’ús dels diferents gasos renovables i les seves mescles, des del punt de vista de la injecció a la xarxa de gas i el seu ús en aplicacions estacionàries i mòbils (vehicles).

 

La 1a fase d’aquesta Unitat Mixta (2016-2019) es va centrar en augmentar el coneixement en els processos de producció de gas natural renovable o biometà en el sector de les EDAR, principalment, mitjançant la implantació d’un sistema de purificació basada en membranes i mitjançant el disseny, la posada en marxa i l’operació de la primera planta pilot de metanació biològica a Espanya. El biometà generat en aquest projecte s’està utilitzant en l’actualitat com a combustible alternatiu en la flota de furgonetes d’EDAR de Bens de forma experimental, en transport públic de l’àrea metropolitana de la Corunya i, addicionalment, el 2022 es va començar amb la injecció a la xarxa del biometà.

L’objectiu de la 2a fase del projecte (2020-2023) és consolidar els desenvolupaments realitzats en la fase anterior, ampliant l’abast tècnic amb la generació d’hidrogen verd i gas de síntesi, i també avaluar-ne l’impacte en les infraestructures actuals i els consumidors finals. Els processos que s’estan estudiant en detall són la fermentació fosca, la gasificació i la generació d’hidrogen renovable gràcies al turbinatge de l’aigua depurada. Una altra línia amb la qual s’han obtingut resultats molt positius és la recuperació de nitrogen en forma de sals amoniacals mitjançant membranes hidrofòbiques, que poden ser valoritzades a posteriori com a fertilitzant. Així mateix, s’està determinant tant la permeabilitat com la fragilitat dels materials de la xarxa de gas a diferents concentracions d’hidrogen amb l’objectiu d’avaluar la seguretat i la viabilitat tecnicoeconòmica del seu ús.

La convocatòria

 1. L’Axencia Galega da Innovación (GAIN) publica el 20 de febrer de 2020 la convocatòria de consolidació d’unitats mixtes de recerca alineades amb els reptes estratègics i les prioritats identificades en la RIS3 per a Galícia, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa operatiu Feder Galícia, 2014- 2020, dins de l’eix 1 «Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació».

  Amb aquesta línia d’actuació es pretén consolidar, enfortir i mantenir l’activitat investigadora i innovadora de les unitats mixtes de recerca creades a l’empara de les convocatòries d’ajudes de la GAIN dels anys 2016 i 2017, donant així continuïtat i evolució a les expectatives, els objectius i els resultats de les seves línies de recerca i treball amb el desenvolupament de noves activitats i projectes en el marc d’aquestes, a l’efecte d’aconseguir els objectius següents: