Naturgy avança en el compliment del seu Pla estratègic i augmenta el seu EBITDA ordinari un 12%, fins als 4.413 milions d’euros

  • Sense l’impacte negatiu de la devaluació de les divises (218 milions), el creixement de l’EBITDA recurrent hauria estat del 17%.
  • La companyia energètica va millorar el seu resultat gràcies al negoci de gas i electricitat, així com a l’estabilitat de l’àrea d’infraestructures i a l’inici del seu pla d’eficiències.
  • Naturgy va invertir 2.321 milions d’euros, un 30% més que a l’exercici 2017. Les inversions en projectes de creixement orgànic van suposar més del 70% del total, fins als 1.638 milions.
  • A l’exercici, la companyia va generar caixa per un valor de 5.500 milions gràcies a l’evolució del negoci i la venda d’actius no estratègics, que s’ha destinat al creixement de la base d’actius, a reduir deute i a remunerar l’accionista.
  • Naturgy va destinar 1.500 milions d’euros a remunerar l’accionista el 2018 a través de l’increment del dividend i el programa de recompra d’accions. Això suposa un creixement del 50% respecte a l’any anterior.
  • La companyia va apostar pel creixement en projectes renovables tant a Espanya com a escala internacional, i ha avançat en el seu reposicionament de negoci per a la transició energètica.
  • El 31 de desembre, la companyia va registrar a nivell consolidat unes pèrdues comptables per un valor de 2.822 milions d’euros, com a resultat de l’ajustament del valor comptable dels actius, principalment per la generació convencional a Espanya, per un valor de 4.851 milions, que es va executar el primer semestre de 2018.
  • Altres fites rellevants de l’any han estat la renovació del principal contracte de subministrament de gas amb el grup Sonatrach a Algèria i el laude favorable del CIADI contra Egipte, que ha estat homologat al Regne Unit.

Naturgy ha tancat amb èxit l’exercici 2018, que ha estat marcat per l’arribada d’un nou president executiu, l’entrada de nous accionistes, la renovació del Consell d’Administració i una nova estructura organitzativa per a una gestió més simple, transparent i amb més autonomia dels negocis. Un any en què la multinacional energètica ha presentat al mercat un full de ruta a 2022 per a la seva transformació i ha posat en marxa un pla d’acció per assolir els objectius fixats a través de quatre pilars per a la creació de valor.

Gràcies a aquesta nova estratègia, la companyia ja ha començat a cristal·litzar el valor en el seu compte de resultats tan sols sis mesos després de presentar al mercat el seu Pla estratègic 2018-2022, amb un EBITDA ordinari de 4.413 milions d’euros, un 12% més que l’exercici anterior; i un benefici net ordinari de 1.245 milions d’euros, un 57% superior al de 2017.

El president executiu de la companyia, Francisco Reynés, va destacar que “hem establert les bases per afrontar la transformació del grup, reposicionar el negoci de cara a la transició energètica i aconseguir els objectius fixats en el nou full de ruta. Els resultats de l’exercici 2018 mostren una evolució positiva dels negocis, però serà durant els propers anys quan veurem una millora més substancial de resultats a mesura que avancem en l’execució del pla”.

També va voler remarcar “la important tasca de simplificació que s’ha dut a terme i la determinació de crear valor per a l’accionista”. A més, va assenyalar que “l’acord amb Sonatrach o les noves inversions en renovables al Brasil i Austràlia són mostres destacades dels avenços positius en el pla internacional”.

Simplicitat i accountability

Durant el segon semestre, la companyia va arrencar la seva transformació estratègica presentada al mercat el passat mes de juny. D’una banda, Naturgy va dur a terme importants canvis en la gestió de la companyia amb la simplificació organitzativa i la reducció del Consell d’Administració. Així mateix, la companyia va anunciar, en la presentació del Pla estratègic, la revisió del valor comptable dels seus actius, que es va traduir en un write down de 4.851 milions d’euros.

Optimització i eficiència

Destaca, a l’exercici, la renovació dels contractes de subministrament de gas amb Sonatrach a Algèria fins al 2030 i el laude favorable del CIADI, amb la seva homologació al Regne Unit, en un procés iniciat per Unión Fenosa Gas (UFG) contra Egipte, en espera d’assolir un acord integral que restableixi el valor de la inversió al país, al marge del procés arbitral esmentat.

També en el període, la companyia va accelerar el pla d’eficiències, que té un objectiu de 500 milions anuals de reducció de costos el 2022. L’exercici 2018 va tancar amb unes eficiències anuals recurrents de 110 milions d’euros que van requerir uns costos de captura de 180 milions. Naturgy va avançar, els últims sis mesos, en l’optimització de la seva estructura de capital amb emissions en moneda local a Mèxic, Brasil i Xile amb l’amortització d’aproximadament 1.700 milions d’euros de deute bancari en l’àmbit corporatiu.

Al tancament de l’exercici, el deute financer de Naturgy va ser de 13.667 milions d’euros, un 10% menys que al tancament del 2017. Per la seva part, el free cash flows es va situar en els 3.055 milions d’euros, en comparació dels 746 milions del període anterior. Addicionalment, Naturgy ha dotat de la flexibilitat que requereixin les divisions de negoci per al seu finançament autònom.

Disciplina de capital

La companyia va generar 5.500 milions d’euros de caixa durant l’exercici a través de l’evolució positiva del negoci i les desinversions d’actius no estratègics, que s’ha dedicat, principalment, al creixement en actius estratègics, la reducció de deute i la remuneració a l’accionista.

L’Ebitda es va situar en 2.321 milions d’euros, un 30% més que l’exercici anterior. Les inversions en projectes de creixement orgànic van suposar més del 70% del total, fins als 1.638 milions (+76%).

Del creixement en actius estratègics a l’exercici destaquen, entre d’altres, l’adjudicació d’un nou parc eòlic a Austràlia amb una inversió associada de 166 milions d’euros i l’entrada en operació de dos projectes fotovoltaics al Brasil amb una inversió de 95 milions d’euros..

La companyia té previst invertir en nova capacitat renovable 663 milions d’euros durant l’exercici 2019.

Remuneració a l’accionista

Un altre dels aspectes clau en el compliment del Pla estratègic és el compromís amb la retribució a l’accionista. La companyia va incrementar el dividend un 30% l’exercici 2018, fins als 1,30 €/acció, i a partir d’ara i fins al 2022 l’augmentarà un mínim de 5% anual.

Com ja es va avançar al mercat, la companyia també va posar en marxa un pla de recompra d’accions pròpies en cas d’absència d’oportunitats d’inversió inorgànica que encaixessin amb la creació de valor per a l’accionista. Així, des de la presentació del Pla estratègic i fins a la darreria de gener d’aquest any, Naturgy va recomprar accions per un import de 145 milions d’euros.

Gràcies al pagament del dividend i al programa de recompra d’accions, els accionistes de Naturgy van ser retribuïts amb un total de 1.500 milions d’euros, un 50% més que l’exercici precedent.

A més, la companyia va instaurar un pla d’incentius a llarg termini per a directius pel qual es vincula la seva retribució a llarg termini exclusivament amb la remuneració total de l’accionista fins al 2022, és a dir, a través de l’apreciació de l’acció i el pagament del dividend. Aquest programa es liquidarà en accions el 2023, sempre que es compleixi el llindar mínim de rendibilitat, consistent amb les seves “Golden Rules”. Amb aquesta mesura, Naturgy alinea directament l’equip directiu amb els interessos dels seus accionistes.

Resultats per negocis

En els resultats presentats avui al mercat, Naturgy mostra un creixement significatiu de tots els seus negocis, amb un EBITDA ordinari que va assolir els 4.413 milions (+12%) i un benefici net ordinari de 1.245 milions d’euros (+57%).

El 31 de desembre, la companyia va registrar a nivell consolidat unes pèrdues comptables per un valor de 2.822 milions d’euros, com a resultat de l’ajustament del valor comptable dels actius, principalment per la generació convencional a Espanya, per un valor de 4.851 milions, que es va executar el primer semestre de 2018.

L’evolució dels tipus de canvi entre gener i desembre va tenir un impacte negatiu de 218 milions d’euros en l’EBITDA i va afectar totes les divises en les quals opera la companyia, principalment el pes argentí, el real brasiler i el dòlar.

Per unitats de negoci, Gas&Power, que creix en totes les seves activitats, va registrar un EBITDA ordinari de 1.453 milions d’euros (+52,1% respecte al 2017), principalment a causa del negoci internacional de GNL i a la comercialització de gas.

El negoci d’Infraestructures EMEA va incrementar el seu EBITDA un 2,2%, fins als 1.849 milions d’euros, gràcies al bon comportament de les xarxes de gas i electricitat i d’Europe Maghreb Pipeline Limited (EMPL).

El resultat del negoci d’Infraestructures Amèrica del Sud (Xile, Argentina i Brasil, principalment) es va veure afectat per l’evolució negativa del tipus de canvi que va impactar en 171 milions l’EBITDA d’aquesta divisió de negoci, que va disminuir fins als 846 milions d’euros en termes ordinaris (-3,5% sobre 2017).

En el cas d’Infraestructures Nord Llatinoamèrica (Mèxic i Panamà) l’impacte de les divises va ser de 16 milions en l’EBITDA, que va assolir els 275 milions d’euros ordinaris (-3,2% respecte a l’exercici anterior).

Compte resultats consolidada

ReportatOrdinari
(€ milions)20182017Variació20182017Variació
Ventes netes24.33923.2074,9%24.37323.1795,2%
EBITDA4.0193.9033,0%4.4133.94811,8%
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament-6.007-1.621-1.581-1.621-2,5%
Deteriorament pèrdues creditícies-179-15416,2%-165-1547,1%
EBIT-2.1672.1282.6672.17322,7%
Resultat financer-685-698-1,9-666-698-4,6%
Resultat mètode de participació-513145914
Import sobre beneficis779-195-469-31349,8%
Resultat operacions interrompudes-10448
Participacions no dominants-226-337-32,9%-346-383-9,7%
Resultat net-2.8221.3601.24579357%

Contribució a l’EBITDA per activitats

ReportatOrdinari
(€ milions)20182017Variació20182017Variació
Gas & Electricitat1.36098038,8%1.45395552,1%
Infraestructures EMEA1.8021.7701,8%1.8491.8102,2%
Infraestructures LatAm Sud791859-7,9%846877-3,5%
Infraestructures LatAm Nord232273-15%275284-3,2%
Restant-16621-1022
TOTAL4.0193.9033,0%4.4133.94811,8%
Compartir