Naturgy multiplica per nou la potència en autoconsum fotovoltaic amb una oferta per estalviar fins a un 70% a la factura de la llum

  • La companyia ha experimentat un creixement exponencial en la seva activitat d’autoconsum fotovoltaic al llarg de 2022, i també ha quintuplicat els contractes respecte de l’any anterior.
  • La companyia llança, per segon any consecutiu, la campanya ‘Naturgy Solar’, la seva proposta integral d’energia fotovoltaica per a clients particulars, comunitats de propietaris, pimes i empreses.
  • Amb aquesta iniciativa, Naturgy reforça el seu compromís de lideratge en la transició energètica, promovent la implantació d’una energia neta en tots els segments de mercat, i ajuda els seus clients a rebaixar els seus costos energètics.

Naturgy va multiplicar per nou la potència en autoconsum fotovoltaic durant 2022 en el marc de la seva iniciativa ‘Naturgy Solar’, amb la qual el grup energètic ofereix als seus clients solucions personalitzades per generar la seva pròpia electricitat. Això va implicar multiplicar per cinc els contractes respecte de l’any anterior després de rebre més de 75.000 sol·licituds d’informació.

L’objectiu de Naturgy és assolir 650 MW en autoconsum a 2025, basat en la seva experiència en el desenvolupament d’aquest tipus de solucions, els seus actius i la cartera de clients. Amb aquesta ambició, el grup vol contribuir als objectius de descarbonització, facilitant als seus clients l’accés a una energia renovable, i ajudar-los a reduir la seva factura elèctrica en l’actual context de preus energètics.

Per a això, la companyia ha tornat a reeditar la seva iniciativa ‘Naturgy Solar’, una solució integral i personalitzada per facilitar l’accés a l’energia solar fotovoltaica i l’autoconsum d’empreses i llars. A través de la instal·lació de plaques i bateries, Naturgy ofereix als seus clients estalvis de fins al 70 % a la seva factura d’electricitat, o de fins a un 40 % només amb la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.

La iniciativa ‘Naturgy Solar’ està dirigida a clients particulars, comunitats de propietaris, pimes i empreses, i ofereix un disseny personalitzat amb una visita presencial gratuïta i sense compromís per a un disseny òptim, a més de la gestió i tramitació de permisos i subvencions, i un primer any gratuït de Servisolar, el servei de manteniment correctiu i preventiu de plaques solars. Quant al finançament, és de fins al 100 % de l’import al 0 % d’interès a 3 anys.

L’autoconsum a Naturgy

Naturgy va registrar un fort creixement a les instal·lacions d’autoconsum l’any 2022 principalment per a habitatge unifamiliar, amb un increment destacable a les comunitats de propietaris i empreses. Madrid i Catalunya van ser les comunitats en les quals s’ha registrat el volum de contractes més gran, encara que el grup és present a tot el territori nacional i col·labora amb 120 empreses instal·ladores especialitzades.

El valor afegit de la companyia és la gestió integral del projecte: disseny de la instal·lació, compra d’equips, legalització, posada en marxa, gestió de subvencions, finançament i opció d’afegir-hi bateries. Aquesta solució disposa de serveis addicionals com la tarifa amb compensació d’excedents a 0,11€/kWh i el manteniment de la instal·lació.

Les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic són una magnífica oportunitat per reduir la factura elèctrica, millorar la visibilitat dels costos energètics a llarg termini i ajudar a disminuir les emissions de CO2 del planeta i, atesa la consciència social pel medi ambient i l’eficiència energètica i una creixent preocupació pel preu de la llum, la solució d’autoconsum que ofereix la companyia genera un gran interès entre els potencials clients.

L’impuls de l’autoconsum forma part del compromís de Naturgy amb la transició energètica, a la qual contribueix també amb la seva estratègia de desenvolupament d’una cartera de renovables a escala internacional i el seu compromís amb el desenvolupament dels gasos renovables.

Naturgy prioritza el client i el posa en el centre de les seves propostes, com a mostra del seu compromís i transparència en la situació actual. Així, va ser pionera en llançar al setembre de 2021 la seva iniciativa Compromís Llum amb un preu fix d’aquesta energia a tres anys, destinada a mitigar els efectes del preu del pool elèctric.

Posteriorment, al març de 2022, Naturgy es va tornar a avançar i va llançar la iniciativa Compromís Gas Industrial. Amb aquesta tarifa, va oferir als seus clients industrials de gas un preu estable i competitiu en l’actual escenari energètic. Addicionalment, va oferir iniciatives compromís a les comunitats de veïns i petita indústria i comerç amb preus fixos durant dos anys.

En l’actualitat, més del 60 % de la base de clients de la companyia s’ha beneficiat de les iniciatives de preus a llarg termini llançades per Naturgy el 2022.

Compartir