Inici - Naturgy - Persones

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/persones/inici

Promovem un entorn de treball de qualitat i segur, prioritzant el desenvolupament personal i professional

Per saber-ne més

Oferim ocupació estable i de qualitat i una carrera professional sòlida, estructurada i atractivaDisposem d’un model global de selecció homogeni per a tots els negocis i països on operem, amb el qual garantim les millors pràctiques en la identificació, la captació i la retenció del talent.

El rigor i la professionalitat de les persones que formen part de la companyia, l’interès per l’aprenentatge continu i l’autodesenvolupament, l’esperit innovador, així com el compromís sostenible i la implicació en els objectius de la companyia, són característiques del perfil dels professionals en totes les geografies i negocis.
 •  

  El nostre equip
    

   10.540 persones
   98,7% contractes indefinits
   33% de dones i un 67% d’homes
   49,5% fora d’Espanya
 •  

  Universitat Corporativa

   

   259.703 hores de formació
   26,6 hores de formació per empleat
   92,6% plantilla formada
   5 milions d’euros d’inversió anual
 •  

  Teva carrera amb nosaltres
    

  Talent Naturgy
  Programa pràctiques

Els nostres compromisos amb les persones

Millors pràctiques


Les apliquem en la identificació, la captació i la fidelització del talent necessari per al desenvolupament dels negocis i assegurar els principis d’equitat i de no-discriminació per cap causa.

Desenvolupament


Afavorir el desenvolupament professional de les persones dins del model de gestió del talent i assegurar la posada a disposició, per a tots els professionals, de les eines, els mitjans i els programes necessaris per potenciar les seves habilitats i competències.

Motivació


Promoure un entorn de treball motivador que asseguri el reconeixement intern de la cultura de l’esforç, l’autonomia necessària per poder crear, desenvolupar i innovar, i un marc de compensació total en concordança.

Flexibilitat


Promoure la implantació efectiva de mecanismes de flexibilitat que facilitin l’equilibri entre la vida professional i personal i que afavoreixin el desenvolupament humà i social de les persones.

Diversitat-igualtat


Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la inclusió de la discapacitat i fent extensible aquest compromís als proveïdors i empreses col·laboradores.

Interlocució


Promoure una interlocució constant entre la companyia i els representants socials que permeti la retroalimentació per a la presa de decisions.

La teva carrera amb nosaltres


Canal ocupació

Universitat Corporativa

  
Universitat Corporativa

Seguretat i salut


Seguretat i salut 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593237133

argssite - CORP