Inici - Naturgy - Persones

Promovem un entorn de treball de qualitat, basat en el respecte, la diversitat i el desenvolupament personal i professional

Per saber-ne més


El nostre model de gestió permet l’adaptació a esquemes de negoci cada vegada més àgils, canviants i complexos, ja que està concebut com un ecosistema dinàmic que permet a les persones ser part de l’evolució de la companyia, que són una de les palanques clau. 

 
 •  

  El nostre equip

   11.847 persones
   El 52% desenvolupen activitat a Europa
   El 98,3% d’empleats amb contracte fix
   Un 32% de dones i un 68% d'homes
   

 •  

  Universitat Corporativa

   276.365 hores de formació
   Prop de 25 hores de formació per empleat
   Un 85,8% de plantilla formada
   Gairebé 7 milions d'euros d'inversió
   

 •  

  La teva carrera amb nosaltres

  Programa de pràctiques professionals
  Compromís amb l’FP Dual
   

Compromisos

 Millors pràctiques


Les apliquem en la identificació, la captació i la fidelització del talent necessari per al desenvolupament dels negocis, i assegurem els principis d’equitat i no-discriminació per qualsevol causa.. 

 Desenvolupament professional


Afavorim el desenvolupament de les persones dins del model de gestió del talent i assegurem la posada a disposició dels mitjans i les eines necessàries per potenciar les seves habilitats i competències.

 Motivació


Promovem un entorn de treball que asseguri el reconeixement intern de la cultura de l’esforç, l’autonomia necessària per poder crear, desenvolupar i innovar, i un marc de compensació total en concordança.

 Flexibilitat


Assegurem la implantació efectiva de mecanismes que facilitin l’equilibri entre la vida professional i personal i que afavoreixin el desenvolupament humà i social de les persones.

  Diversitat i igualtat


En un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la inclusió de la discapacitat i fent extensible aquest compromís als proveïdors i empreses col·laboradores.

 Interlocució


Promovem un diàleg constant entre la companyia i els representants socials que permeti la retroalimentació per a la presa de decisions.

La teva carrera amb nosaltres


Canal ocupació

Universitat Corporativa

  
Universitat Corporativa

Seguretat i salut


Seguretat i salut 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593237133

argssite - CORP