Inici - Naturgy - Sostenibilitat

Compromesos amb la societat i
amb tu


Saber més


      
  
 

Som conscients que per crear valor i construir confiança hem de tenir present tant la responsabilitat corporativa amb els grups d’interès, com la sostenibilitat en la seva màxima expressió amb una visió a llarg termini.

Conscients de la importància que tenen les nostres actuacions sobre les persones i l’entorn on desenvolupem la nostra activitat, establim una sèrie de compromisos que garanteixin el benestar –actual i futur– de les persones i els entorns amb què estem en contacte.

Els nostres 8 compromisos


Excel·lència Resultats


Saber més


Medi ambient
 

Saber més


Persones
 


Seguretat i salut
 


Cadena de subministrament responsable


Compromís social
 

Integritat i transparència

Informes de Responsabilitat Corporativa 
Per saber-ne més

Darreres notícies 


  
  Vegeu totes les notícies

Índexs de sostenibilitat

 • Logo CDP
  CDP (Climate Change A List de Carbon Disclosure Project) dirigeix el sistema de divulgació global que permet que empreses, ciutats, estats i regions mesurin i gestionin el seu impacte en el medi ambient, de manera que desenvolupa un sistema de recopilació de dades ambientals autoinformades molt complet.  
 • DJSI selecciona anualment en el seu índex el 10% de les empreses mundials, per sector industrial, amb un millor acompliment en sostenibilitat
 • logotips ftse4good
  FTSE Russell elabora una sèrie d’Índexs FTSE4Good sobre criteris ESG en què inclou les empreses que assoleixen llindars específics en relació amb les seves pràctiques ambientals, socials i de governança.  
 • Vigeo Eiris és una agència de classificació especialitzada en inversió socialment responsable que, cada dos anys, elabora índexs regionals amb les empreses més avançades en responsabilitat corporativa.
 • MSCI desenvolupa anualment índexs que valoren a escala mundial diferents aspectes rellevants per a les inversions de capital. Entre d’altres, les companyies són avaluades sobre criteris ESG.
 • logotip robecosam
  RobecoSAM és una companyia d’inversió internacional amb un enfocament específic en inversions de sostenibilitat, ja que considera criteris econòmics, ambientals i socials en les seves estratègies d’inversió.
 • logotip sustainalytics
  Sustainalytics elabora anualment un informe líder a escala global sobre criteris ESG (Environmental, Social and Governance). L’informe inclou i qualifica, per sectors productius, les companyies que millor contribueixen a una economia justa i sostenible.
 • logotip oekom
  OEKOM research analitza empreses i països respecte al seu acompliment ambiental i social, inclosos govern i ètica corporativa. També elabora un informe bianual de qualificació. 

rgpdactive true

argssite - CORP