Mesurament de l’empremta de carboni en la cadena de subministrament

En matèria de sostenibilitat ambiental, Naturgy ha decidit fer un pas més enllà i aplicar, a partir d’aquest any, un nou criteri en els processos de compres, incloent-hi una valoració progressiva del mesurament de l’empremta de carboni dels seus proveïdors en els processos de licitació. D’aquesta manera, incorpora la gestió de la lluita contra el canvi climàtic en l’avaluació de l’acompliment de les empreses amb què treballa.

Fases d'implantació

En la implantació d’aquest requisit, la companyia ha establert dues fases.:

  • En una primera fase implantada el 2022, es convida els proveïdors perquè, de manera voluntària, incloguin com a part de la seva oferta tècnica un certificat que
    verifiqui el mesurament de la seva empremta de carboni per una entitat acreditada. Aquesta informació podrà ser valorada
    positivament per Naturgy en la decisió d’adjudicació. A partir del 2023 i per a compres amb un determinat
    nivell de risc en canvi climàtic, la presentació d’aquest certificat és obligatòria.
  • Addicionalment, des del gener del 2022 Naturgy exigeix contractualment que determinats proveïdors, en funció del seu risc derivat del canvi climàtic o per l’import del contracte pel qual liciten, informin anualment la companyia del seu grau d’acompliment en matèria climàtica a través de l’emplenament del qüestionari CDP Supply Chain.

Formació per a empleats

Per assegurar l’èxit d’aquesta iniciativa, la participació de l’equip humà implicat en el procés de compres és essencial. Per a això i mitjançant sessions de formació específiques, les persones involucrades han rebut els coneixements necessaris per entendre les novetats que aquests canvis introdueixen en el procés de compres i les seves implicacions.

Aquesta acció formativa específica se suma a altres accions de formació i divulgació de coneixement adreçades als empleats que formen part dels equips de compres. Aquests programes formatius es duen a terme de manera recurrent amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva dels principis de sostenibilitat entre els compradors de l’empresa i les parts interessades internes que participen en les decisions de compra, a fi de proporcionar-los coneixements essencials sobre el disseny d’estratègies sostenibles, tenint en compte els possibles impactes en la societat i el medi ambient.