Sistema Intern d'Informació

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Consell d’Administració de Naturgy ha acordat la implantació del Sistema Intern d’Informació, que integra els diferents canals interns d’informació de la Companyia.
A través del Sistema Intern d’Informació es podran presentar:

Per a la presentació d’aquestes informacions, es disposa d’una aplicació informàtica que permet la comunicació verbal o escrita que compleix amb els criteris de confidencialitat de la informació i la protecció de dades i que permet la presentació d’informacions de manera anònima.

A l’enllaç següent podeu accedir a la política del Sistema Intern d’Informació del Grup Naturgy, aprovada pel Consell d’Administració de la Companyia.

Així mateix, s’informa que les informacions a què es refereix l’article 2 de la Llei es podran presentar també a través del canal extern de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AAI) o, si escau, de les autoritats o els òrgans autonòmics corresponents, o a través del canal extern de la Unió Europea.

Política del Sistema Intern d'Informació del Grup Naturgy