Sistema Interno de Información

En cumprimento do establecido na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, o Consello de Administración de Naturgy acordou a implantación do Sistema Interno de Información, que integra as distintas canles internas de información da Compañía.
A través do Sistema Interno de Información poderanse presentar

Para presentar estas informacións, disponse dunha aplicación informática que permite a comunicación verbal ou escrita, que cumpre cos criterios de confidencialidade da información e a protección de datos e que permite a presentación de informacións de forma anónima.

Na seguinte ligazón poderá acceder á política do Sistema Interno de Información do Grupo Naturgy, aprobada polo Consello de Administración da Compañía.

 

Así mesmo, indícase que as informacións ás que se refire o artigo 2 da Lei poderán presentarse tamén a través da canle externa da Autoridade Independente de Protección do Informante, AAI ou, se é o caso, das autoridades ou órganos autonómicos correspondentes, ou a través da canle externa da Unión Europea.

Política do Sistema Interno de Información do Grupo Naturgy