Naturgy conclúe a primeira etapa do seu Plan Estratéxico e actualizará as bases para a seguinte fase de transformación o próximo outono

  • A compañía concluíu a primeira parte do seu Plan Estratéxico 2018-2022 e anuncia para o último trimestre a celebración dun Capital Markets Day onde explicará a súa seguinte fase de transformación, profundará na estratexia industrial para a creación de valor en cada un dos seus negocios e actualizará así os seus obxectivos, reafirmando os seus compromisos co dividendo, coa creación de valor sostenible en todos os grupos de interese e ESG.
  • Un dos eixos de transformación afonda na redución do risco da carteira de aprovisionamentos de gas, onde a compañía xa logrou avances na terminación anticipada de contratos a longo prazo por un volume anual de 20 TWh, e espera novos acordos durante a segunda metade do ano.
  • A xestión activa tamén se traduciu nun incremento da liquidez do Grupo que supera os 10.000 millóns de euros a día de hoxe, o que permite afrontar comodamente os seus compromisos financeiros, así como estar en disposición de poder capturar as oportunidades de crecemento que poidan xurdir.
  • Naturgy avanza firme en todos os seus compromisos en materia ESG. Entre outros, a compañía pechou de maneira efectiva o pasado 30 de xuño todas as súas centrais de carbón e conta cun novo Plan de Política Ambiental Global. Así mesmo, e proactivamente, adoptou medidas clave para apoiar á sociedade e a todos os seus grupos de interese durante a crise do Covid19.
  • Os resultados do primeiro semestre vense afectados polo impacto do Covid19, que provocou nesta parte do ano unha caída relevante da demanda, deteriorando os prezos do gas e a electricidade, á vez que unha forte depreciación de divisas en Latinoamérica. A pesar diso, e compensado parcialmente por un maior esforzo de xestión en todos e cada un dos negocios, o EBITDA ordinario situouse en 2.037 millóns no semestre, un 11% menos que o valor do 2019.
  • Naturgy mantén o seu compromiso coa política de remuneración ao accionista. O próximo día 29 de xullo, abonará o primeiro dividendo a conta (0,31€/acción) a cargo dos resultados do 2020. Así mesmo, a compañía levará a cabo a cancelación de 14.508.345 accións propias, tal e como estaba previsto, e mantén suspendido o seu programa de recompra de accións ata que exista visibilidade sobre a profundidade da crise económica.
  • A compañía concluíu a súa negociación con BlackRock, un dos maiores fondos de investimento do mundo, para que este pase a ser socio financeiro xunto a Naturgy no vehículo que ostenta o 49% do gasoduto do Medgaz. Con esta transacción, Naturgy consegue o co-control da sociedade sen incrementar a súa exposición nin investir cantidade adicional algunha.
  • A compañía concluíu unha nova reorganización do seu equipo de xestión. Trala incorporación en xuño de tres directivos externos para liderar as unidades de negocio (Redes, Renovables e Comercialización), a compañía simplificou toda a estrutura coa dinamización exclusivamente de talento interno.

Naturgy pechou a primeira fase do seu Plan Estratéxico 2018-2022 de maneira satisfactoria grazas ao cumprimento de todos os seus compromisos cos seus principais grupos de interese e comprométese a dar un novo impulso á transformación do Grupo.

“A pesar do contexto recente, avanzamos en todos os piares que nos propuxemos agora hai dous anos. Somos unha compañía máis eficiente, dinámica e activa na xestión dos seus negocios o que nos permitirá facer fronte ás dificultades derivadas da contorna dunha maneira máis realista e efectiva”, explicou o presidente executivo da compañía, Francisco  Reynés.

A compañía realizará o próximo outono un Capital Markets Day onde detallará a súa seguinte fase de transformación cunha actualización da súa folla de ruta ata 2022, sen abandonar os seus obxectivos fundamentais: a prioridade da retribución ao accionista, unha estratexia industrial de creación de valor e crecemento para cada un dos seus negocios, e os seus compromisos en materia de  ESG.

Tal e como xa avanzou a compañía, as súas liñas de xestión prioritarias de aquí a 2022 pasan, entre outras, por manter a redución do perfil de risco a través da rotación de activos, en liña cos obxectivos da transición enerxética; así como no establecemento de relacións win-win cos reguladores e na renegociación dos contratos de subministración de gas. Outros obxectivos fixados por Naturgy son a optimización e automatización de procesos core e o fortalecemento da posición da compañía.

Avances significativos

Durante o primeiro semestre do exercicio, Naturgy profundou na xestión da súa portfolio de negocios e impulsou cambios na organización para continuar coa transformación da compañía. A crise económica viuse reflectida no sector enerxético en forma dunha menor demanda de gas e electricidade en España e Latinoamérica, un escenario máis desafiante no mercado internacional do  GNL e unha depreciación de divisas en países chave de América Latina.

En concreto, durante a primeira metade do ano,  Naturgy comezou a adoptar medidas para reducir o seu perfil de risco e renegociar os contratos de aprovisionamento en base aos mecanismos de revisión ordinarios e tamén extraordinarios contemplados nos devanditos contratos. Este proceso adecuará as condicións de subministración ás do mercado. Neste sentido, cabe destacar os acordos xa pechados para a terminación anticipada de varios contratos de subministración a longo prazo por un volume anual de aproximadamente 20 TWh. A compañía espera continuar alcanzando durante a segunda metade do ano acordos con outros subministradores para a modificación de condicións contractuais de volume e/ou prezo.

Naturgy tamén puxo o foco en reforzar a súa liquidez. Proba diso, é a recente firma dun novo crédito  sindicado sostible por importe de 1.000 millóns de eurosligado a criterios ambientais, tales como obxectivos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro. Esta liña de financiamento ten un vencemento a tres anos, en xullo de 2023.

Grazas á axilidade na xestión para aproveitar as oportunidades de financiamento dispoñible, a liquidez total do grupo ascende a máis de 10.000 millóns. Esta solvencia, xunto co efectivo xerado pola propia actividade do negocio, permite afrontar comodamente as obrigacións financeiras dos próximos anos. A 30 de xuño, a compañía incrementara a súa liquidez ata os 10.006 millóns de euros, fronte aos 8.037 millóns de peche do exercicio 2019.

“Estas novas vías de financiamento demostran a fortaleza da compañía para conseguir unha boa situación financeira e contar coa maior liquidez posible ante unha contorna macroeconómica de incerteza e sen visibilidade. Ademais, a compañía conseguiu conxugar esta fortaleza financeira cos avances nos seus compromisos en  ESG, ao reforzar a súa posición en créditos verdes e impulsar a transformación da compañía”, explicou o presidente de  Naturgy, Francisco  Reynés.

Nesta liña,  Naturgy ultima a tramitación de diferentes proxectos renovables en Australia, que suporán a construción dunha potencia superior aos 430  MW. A compañía xa ten neste país máis de 276  MW en operación ( Crookwell2) e en construción ( BerryBank1). Ademais, a compañía conta cunha carteira de máis de 600  MW. Desta forma,  Naturgy espera converterse no próximos tres anos nun dos principais operadores de renovables en Australia sumando unha potencia total superior aos 1,3  GW.

Así mesmo, durante o período, Naturgy completou a adquisición de Medgaz tras a entrada do Global  Energy &  Power  Infrastructure  Fund ( GEPIF) de  BlackRock no vehículo de propósito especial (SPV) creado para este fin. Como resultado, Naturgy e BlackRock agora controlan unha participación do 50% cada un no  SPV, que á súa vez posúe o 49% das accións de Medgaz con dereitos de control conxunto xunto con  Sonatrach. A entrada de GEPIF no SPV executouse ao mesmo prezo ao que se comprou a participación do 34% en  Medgaz a  Mubadala en abril pasado.

En conxunto, esta operación representa un fito para a empresa en moitas frontes, incluído o establecemento dunha relación cun socio prestixioso e recoñecido internacionalmente como  BlackRock, e a transformación dunha participación financeira do 14,9% anterior nunha estratéxica do 24,5%, con control de dereitos e sen requirir ningún fluxo de efectivo por parte de  Naturgy.

Francisco  Reynés destacou que “esta é unha transacción atractiva para nós. Por unha banda, a entrada de  BlackRock no vehículo de investimento confirma o atractivo e a singularidade de Medgaz como unha infraestrutura estratéxica. Doutra banda, a transacción tamén nos permite aumentar notablemente os nosos dereitos de control e crear valor para os accionistas dada a atractiva valoración.  BlackRock é un dos principais investidores a nivel mundial e estamos moi contentos de formar unha empresa conxunta con eles”.

Compromiso cos accionistas

Naturgy continúa comprometida coa súa política de retribución ao accionista. A compañía, tal e como estaba previsto, aprobou o primeiro dividendo a conta do exercicio 2020 (0,31€/acción), cuxo pago está previsto o próximo 29 de xullo. Ante a actual situación económica e social, esta política de dividendos beneficia a máis de 100.000 pequenos accionistas que apostaron pola compañía como un investimento de creación de valor e liquidez.

A compañía tamén decidiu amortizar 14.508.345 accións propias do programa  share  buy  back, tal e como se avanzou na Xunta Xeral de Accionistas do pasado mes de maio. Así mesmo, a compañía mantén suspendido o programa ata ter maior visibilidade.

Resultados

O  EBITDA ordinario situouse en 2.037 millóns de euros, un 11% menos que no mesmo período do ano anterior, mentres que o beneficio neto ordinario alcanzou os 490 millóns de euros. O nivel de investimento global alcanzou os 552 millóns.

A desaceleración da actividade económica tivo un impacto significativo na evolución da demanda de electricidade e gas a nivel mundial e, por tanto, nas diversas rexións onde opera o grupo. En particular, a demanda de electricidade e gas en España diminuíu en media un 8,5% e un 9,7%, respectivamente, durante o primeiro semestre en comparación co ano anterior. De maneira similar, a demanda de electricidade e gas nas rexións latinoamericanas onde opera a compañía experimentou unha diminución.

Ademais, algunhas divisas de América Latina deprezaron significativamente fronte ao euro e a súa evolución segue sendo incerta. Isto tivo un efecto negativo de 87 millóns de euros e 23 millóns de euros no  EBITDA ordinario consolidado do grupo e no beneficio neto, respectivamente, durante o período e en comparación co ano anterior.

O menor consumo de enerxía  pola incerteza ao redor dos recortes de produción de Brent dos principais produtores a nivel mundial traduciuse nunha volatilidade significativa e unha diminución sen precedentes dos prezos das materias primas nos principais mercados, incluída unha diminución dos prezos do gas nos principais índices de gas ( HH e NBP diminuíron en media nun 34% e 53%, respectivamente durante o 1S20  vs. 1S19), e unha diminución nos prezos da electricidade no mercado almacenista (o pool español diminuíu nun 44% de media durante a primeira metade do ano).

Acelerar a transformación

A compañía iniciou xa a súa fase de aceleración da transformación coa finalización da reorganización do seu equipo de xestión. Tras a incorporación o pasado mes de xuño de tres directivos externos para liderar as unidades de negocio (Xestión de Redes e Enerxía; Renovables, Innovación e Novos Negocios; e Comercialización),  Naturgy avanza na simplificación da súa estrutura, tanto nas áreas de negocio como nas corporativas, co obxectivo de reducir os niveis de dependencia e reporte directo ao Presidente Executivo.

Para esta remodelación, a compañía apostou por dinamizar o talento interno e promocionou exclusivamente a directivos de  Naturgy para contribuír a asegurar a integración das recentes incorporacións e os profundos cambios organizativos.

Cumprimento  ESG

Máis aló dos esforzos realizados para apoiar e protexer aos clientes, empregados e accionistas,  Naturgy tamén tomou medidas decisivas durante a primeira parte do ano para promover os seus compromisos  ESG   (Environmental, Social  and  Governance) con importantes obxectivos ambientais recollidos no novo Plan de Política Ambiental Global da compañía. O recente abandono da xeración por carbón en España implementado o pasado 30 de xuño, e os plans para crecer en enerxías renovables contribuirán a alcanzar os obxectivos marcados.

Ademais, creouse unha Comisión de Sustentabilidade no seo do Consello de Administración para supervisar o progreso e o papel do grupo na transición enerxética xunto con todos os seus aspectos e indicadores ambientais, de saúde e seguridade e de responsabilidade social.

Durante a primeira metade do ano,  Naturgy tamén continuou progresando en prácticas de bo goberno corporativo, particularmente na paridade de xénero, designando a Lucy  Chadwick e Isabel Estapé como novas conselleiras dominicais de  GIP e  Criteria, respectivamente.

Principais Magnitudes
InformouOrdinaria
(€ millones)   1S20  1S19Variación 1S20 1S19Variación
EBITDA  1.870  2.176  -14,1%2.0372.291 -11,1%
Beneficio neto     334     592  -43,6%   490  703 -30,3%
Capex     552     699  -21,0%    –    –    –
Débeda neta14.92015.268    -2,3%    –    –    –
Fluxo de caixa despois de minoritarios  1.101  1.448  -24,0%    –    –     –

Contribución ao EBITDA por actividades

InformouOrdinaria
(€ millones)1S201S19Variación1S201S19Variación
Gas & Electricidade 547 665 -17,7% 599 708 -15,4%
Infraestruturas EMEA 822 919 -10,6% 895 970   -7,7%
Infraestruturas LatAm Sur 371 449   -17,4% 377 450  -16,2%
Infraestruturas LatAm Norte 189 189    0,0% 191 190    0,5%
Resto -59 -46   28,3% -25 -27   -7,4%
TOTAL1.8702.176 -14,1%2.0372.291  -11,1%

 

Compartir