Xunta Xeral de Accionistas 2015

Junta General de Accionistas 2015

Proxecto común de Segregación

Informe dos administradores das sociedades participantes sobre o Proxecto de Segregación

Informe do experto independente sobre o Proxecto común de segregación

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2014

Contas Anuais de Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2012

Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2014

Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Auditoría de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013

Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG. S.A. correspondentes a 2012

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. correspondentes a 2014

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2013

Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2012

Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. correspondentes a 2014

Estatutos vigentes de GAS NATURAL SDG, S.A.

Estatutos vixentes de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U.

Modificacións que se incluirán nos Estatutos Sociais de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U.

Identidade dos administradores das sociedades que participan na operación de segregación e datas dende as que desempeñan os seus cargos.