Política de dereitos humanos

Desexamos ser un axente activo para a protección dos dereitos humanos no noso ámbito de influencia e en función do grao de impacto. De xeito coherente co Código Ético e cos dez principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas, formalizamos o noso compromiso nesta materia. 

Obxectivos

Alcance e ámbito de aplicación

Compromisos cos Dereitos Humanos

Evitar prácticas discriminatorias ou que menoscaben a dignidade das persoas

Procedementos para cumprir a Política de Dereitos Humanos

Impulsamos o coñecemento dos dereitos humanos no seu ámbito de actuación, apoiando iniciativas internacionais, como o Pacto Mundial de Nacións Unidas.

A compañía analizará os principais factores de dereitos humanos que debe considerar nos seus ámbitos de operación, tanto no ámbito do país coma no da propia operación da compañía.

  • Os empregados da empresa teñen a obriga de poñer en coñecemento da compañía, de xeito confidencial e a salvo de represalias, calqueraincumprimento dos compromisos recollidos nesta política que puidesen observar

Anualmente, definiremos indicadores específicos que reflictan a posta en práctica dos compromisos desta política, así como das posibles controversias xurdidas neste ámbito nos seus distintos contornos de operación.