O beneficio neto de Gas Natural Fenosa acadou os 1.360 millóns de euros e o ebitda ascendeu a 3.915 millóns de euros en 2017

 • A compañía enerxética alcanzou os obxectivos previstos nas súas liñas estratéxicas para 2017 e obtivo 1.360 millóns de euros de beneficio, un 1% máis que o ano anterior.
 • A distribución de gas continuou crecendo e, en concreto, en América latina creceu por enriba do 14,7%, grazas especialmente a Brasil, Chile e México.
 • Os puntos de subministración de gas en América latina superaron os 5 millóns e as vendas de gas alcanzaron os 264.428 GWh, un 9,3% máis que en 2016, especialmente por Brasil e México, onde a rede creceu en 888 quilómetros.
 • Continúa o sólido comportamento dos negocios de xeración internacional, cuxo Ebitda creceu un 15,5% no exercicio, fundamentalmente grazas a México.
 • GAS NATURAL FENOSA adxudicouse 917 MW de potencia nas poxas de renovables en España, e obtivo permisos para a distribución de gas en novas zonas en México e en Chile.
 • GAS NATURAL FENOSA realizou desinvestimentos no exercicio cun prezo de venda total de 2.741 millóns de euros e unhas plusvalías superiores aos 540 millóns para materializar entre decembro de 2017 e o 1º trimestre do 2018.
 • O custo medio da débeda reduciuse ata alcanzar o 3,53%, e ao longo do ano emitíronse bonos por 3.100 millóns de euros.
 • Destacaron no período os custos de captura do plan de eficiencias 2018-2020, non recorrentes, adiantados a 2017 e que estaban previstos para 2018, por un total de 110 M€. O plan de eficiencias prevé unha redución de custos acumulada de 275 millóns no período 2018-2020.
 • O Consello de administración presentará á Xunta Xeral unha proposta de distribución de dividendo de 1.001 M€ a cargo dos resultados do exercicio 2017. O dividendo complementario de 0,67 €/acción pagarase en efectivo o próximo mes de xuño, o que supoñerá, xunto co dividendo á conta pagado o pasado mes de setembro, un pay out do 73,6%.
 • Tendo en conta os dividendos distribuídos en 2017 e o aumento da cotización nese período, a rendibilidade para un accionista ao longo do exercicio pasado foi de 13,1%.
 • A compañía ten previsto presentar o seu novo Plan Estratéxico, con visión a 2020, que marcará as liñas de traballo para consolidarse como un dos principais actores do sector a ámbito internacional.

GAS NATURAL FENOSA alcanzou un beneficio neto de 1.360 millóns de euros en 2017, un 1% máis que no ano 2016, cifra que cumpre co obxectivo previsto pola compañía no seu Plan Estratéxico.

O Ebitda alcanzou os 3.915 millóns de euros, cun descenso do 16,1% respecto a 2016, unha vez reexpresado pola descontinuidade dos negocios de distribución e comercialización de gas en Italia, distribución de gas en Colombia, distribución de electricidade en Moldavia e xeración eléctrica en Kenya.

Ademais, a compañía enerxética lanzou un novo plan de eficiencias para o período 2018-2020, o que supuxo uns custos de captura non recorrentes en 2017 de 110 millóns de euros. Sen considerar o devandito efecto, así como o impacto de Electricaribe, a diminución do Ebitda sería de 8,8%. A devandita diminución concéntrase no negocio de electricidade en España, cuxa evolución se viu afectada por factores climatolóxicos, con contracción da produción hidráulica para GAS NATURAL FENOSA do 71,4%.

Os resultados de GAS NATURAL FENOSA mostran a diversificación e fortaleza do modelo de negocio. A actividade de distribución de gas achegou un 41,2% do Ebitda; a distribución de electricidade un 26,4%; a actividade de gas, un 19,6% e a comercialización de electricidade, o 14,8%.

O Ebitda da actividade internacional representou un 48,5% do total. O 51,5% restante correspondeu ás actividades en España.

Revisión estratéxica dos negocios en 2017

 • Ao longo de 2017, a compañía levou a cabo unha revisión estratéxica da súa carteira de negocios que supuxo desinvestimentos cun prezo de venda total de 2.741 millóns de euros e unhas plusvalías superiores aos 540 millóns, para materializar entre decembro de 2017 e o primeiro trimestre de 2018.

A compañía pechou o pasado 1 de febreiro a venda do seu negocio de distribución de gas en Italia. Tras a aprobación das autoridades de competencia en Italia, Gas Natural Fenosa completou a venda das sociedades de distribución de gas en Italia a 2i Rete Gas. A venda da sociedade de comercialización de gas en Italia espera completarse durante o primeiro trimestre de 2018.

Así mesmo, e no mes de novembro, a compañía alcanzou un acordo vinculante con Brookfield Infraestructure para a venda da súa participación do 59,1% en Gas Natural SA ESP, empresa colombiana dedicada á distribución e comercialización retallista de gas, por 468 millóns de euros. En decembro completouse a primeira fase da operación correspondente á venda dun 17,2% por 134 millóns de euros.

Por outra banda, GAS NATURAL FENOSA asinou o mes de agosto un acordo para vender unha participación minoritaria do 20% na sociedade titular dos activos de distribución de gas natural en España (agora Nedgia) a un consorcio de investidores en infraestruturas a longo prazo formado por Allianz Capital Partners (ACP) e Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Con esta alianza, a compañía continúa desenvolvendo a súa estratexia a longo prazo no negocio de distribución de gas para incrementar a penetración do gas en España.

A compañía traballa de xeito permanente na revisión e optimización da súa carteira de negocios, así como a revisión continua das súas actividades e xeografías non estratéxicas. Á raíz desta revisión estratéxica de posicionamento internacional, a compañía decidiu levar a cabo uns procesos competitivos de venda para os seus negocios de distribución eléctrica en Moldavia e xeración de electricidade en Kenya.

Investimentos netos totais de 1.597 millóns

 • GAS NATURAL FENOSA realizou investimentos que acadaron 1.782 millóns de euros en 2017.

Os investimentos materiais e intanxibles de 2017 alcanzaron os 1.782 millóns de euros, cunha diminución do 29,2%, debido principalmente a que en 2016 se rexistrou a contratación de dous novos buques metaneiros en réxime de arrendamento financeiro e a adquisición de novos puntos de subministración de GLP.

O principal foco investidor do grupo en 2017 centrouse na actividade de distribución de electricidade, cun 33,8% do total consolidado dos investimentos materiais e intanxibles. A distribución de electricidade en América latina representou o 19,7% do total consolidado. Pola súa banda, a distribución de gas representou un 32,8% do total, cunha diminución respecto a 2016 debido principalmente a España, polo investimento en 2016 na adquisición de novos puntos de subministración de GLP.

O investimento na actividade de electricidade representou un 19,4% do total consolidado e, no caso de España, aumentou un 69,5% grazas ao investimento nos novos proxectos eólicos en Canarias. En electricidade internacional, o investimento aumentou un 100% debido principalmente ao desenvolvemento de proxectos fotovoltaicos en Brasil e eólicos en Australia.

Por ámbito xeográfico, os investimentos no exterior representaron o 54% do total, mentres que en España baixaron a súa contribución ao 46%.

Continúa a optimización da débeda financeira

 • O custo da débeda descendeu nun ano do  4,3% ao 3,5%, un significativo descenso de 80 puntos básicos.

A 31 de decembro, a débeda financeira neta alcanzou os 15.154 millóns de euros e situou a ratio de endebedamento no 45,3%, fronte ao 44,8% de 2016, e o de Débeda Neta/EBITDA en 3,9 veces. Esta última ratio situaríase en 3,2 veces considerando os fluxos pola venda dos negocios en Italia e Colombia, así como a venda do 20% do negocio de distribución de gas en España.

A compañía estreouse en 2017 no mercado de ‘bonos verdes’ cunha emisión por 800 millóns de euros e vencemento en maio de 2025. En concreto, a operación fixouse cun cupón anual do 0,875% e o prezo de emisión dos novos bonos foi do 99,77% do seu valor nominal. A emisión, lanzada esta mañá dentro do programa Euro Medium Term Notes (EMTN), foi sobresubscrita en case dúas veces e recibiu ordes duns 130 investidores institucionais de 19 países.

Ademais, Gas Natural Fenosa realizou tamén, neste xaneiro de 2018, unha emisión de bonos simples por 850 millóns de euros e pechou cunha demanda de 915,5 millóns de euros unha oferta de recompra de bonos, con vencementos entre 2019 e 2023. Ambas as dúas operacións permiten seguir aumentando a vida media e rebaixando o custo financeiro futuro.

O 89,4% da débeda financeira neta ten un vencemento igual ou posterior ao ano 2020 e a vida media da débeda sitúase en 5,8 anos.

A 31 de decembro, GAS NATURAL FENOSA contaba cunha dispoñibilidade de liquidez de 10.550 millóns de euros, o que supón unha cobertura de vencementos superior aos 24 meses.

Incremento da cotización e retribución ao accionista

 • A compañía mantén a súa aposta por unha remuneración atractiva aos seus accionistas, cun dividendo mínimo de 1 euro por acción.
 • Ao longo do exercicio, a compañía incrementou a súa cotización un 7,5%, lixeiramente por enriba do Ibex35, e cunha remuneración total para o accionista dun 13,1%, considerando unha rendibilidade por dividendo pagado de 5,6% no exercicio 2017.

A proposta de distribución de resultados do exercicio 2017, que o Consello de administración presentará á Xunta Xeral de Accionistas para a súa aprobación, supón destinar 1.001 millóns de euros a dividendos, o mesmo importe que o ano anterior. A proposta implica o pagamento dun dividendo total de 1 euro por acción e representa un pay out do 73,6%.

O pasado 27 de setembro pagouse integramente en efectivo o dividendo á conta do exercicio 2017 de 0,330 euros por acción. O dividendo complementario de 0,67 €/acción pagarase en efectivo o próximo mes de xuño.

Distribución de gas en España

 • A rede de distribución en España supera os 53.000 quilómetros.

O Ebitda da actividade de distribución de gas en España acadou os 906 millóns de euros, o 1,9% máis que no exercicio anterior. Este incremento está asociado basicamente á actividade de gas licuado do petróleo canalizado tras a compra de puntos de subministración realizada no último trimestre de 2016.

As vendas da actividade regulada de gas en España aumentaron un 5,9% respecto de 2016, ata os 195.586 GWh. A demanda residencial estivo un 1,8% por enriba do exercicio anterior. O crecemento da demanda céntrase no mercado industrial; cun aumento do 3,8% (+3.488 GWh) no sector de menos de 60 bares e cun crecemento do 13,3% (+6.710 GWh) na demanda de transporte e a industrial de máis de 60 bares.

A rede de distribución aumentou en 1.413 quilómetros no exercicio 2017 ata os 53.369 quilómetros.

Distribución de gas en América latina crece un 14,7%

 • Brasil achegou o 40% do total do Ebitda, con 283 millóns de euros.
 • Lográronse novos importantes permisos de distribución tanto en México coma en Chile

O Ebitda da distribución de gas en América latina alcanzou os 708 millóns de euros, o que supón un incremento do 14,7% e do 15,4% sen considerar o comportamento das divisas. Por países, destacou a achega de Brasil, de 283 millóns, o 40% do total consolidado, Chile, con 206 millóns e un 29,1% do total, mentres que México e Arxentina achegaron 175 e 48 millóns de euros ao Ebitda, respectivamente. Cómpre salientar o aumento de Arxentina na súa contribución ao Ebitda, superior ao de 2016, tras a entrada en vigor dunha parte do novo cadro tarifario.

En 2017 a compañía obtivo a consecución de novos permisos para a distribución de gas en México, nas zonas de Valle de México, Sinaloa e Sueste, cun investimento previsto de 247 millóns de euros ata 2021.

En Chile, GAS NATURAL FENOSA obtivo novas concesións para distribución de gas nas poboacións de Antofagasta, Curicó, Osorno, Puerto Montt, Valdivia e Puerto Varas, cuns investimentos previstos de 52 millóns no período 2017-2019.

O pasado mes de novembro iniciouse a operación comercial en Perú e, a peche de ano, contabilizáronse 4.216 clientes doméstico-industriais.

As vendas da actividade de gas en América latina alcanzaron os 264.428 GWh, un 9,3% máis que en 2016, especialmente por maiores vendas en Brasil e México.  A rede de distribución de gas en América latina incrementouse en 1.685 quilómetros nos últimos 12 meses, ata alcanzar os 62.812 quilómetros a 31 de decembro. A iso contribuíu notablemente a expansión da rede de México que se incrementou en 888 quilómetros.

A compañía sumou a peche do exercicio 5.120.000 puntos de subministración en América latina, cun crecemento interanual de 209.000 puntos de subministracións.

Distribución de electricidade en España

 • O 96% dos contadores instalados xa son intelixentes.

O Ebitda da actividade de distribución de electricidade en España alcanzou os 598 millóns de euros en 2017, o que representa un lixeiro descenso do 0,8% respecto ao ano anterior.

A 31 de decembro, a enerxía subministrada alcanzou os 32.039 GWh, en liña co ano anterior, polo carácter cálido do ano. A demanda nacional situouse en decembro de 2017 en 249.498 GWh, o que supón un crecemento do 1,1% segundo o balance de Red Eléctrica de España (REE).

Durante 2017, os puntos de subministración evolucionaron positivamente e rexistraron un incremento neto anual de 18.602 puntos. A 31 de decembro, o 96% dos contadores instalados son intelixentes e o 94% da facturación realizouse de forma remota.

O Tempo de Interrupción Equivalente á Potencia Instalada (TIEPI) foi de 47 minutos, por enriba da media de 2016, debido aos incendios en Galicia durante o mes de outubro e os temporais do mes de decembro.

Distribución de electricidade en América latina

 • Un Ebitda de 434 millóns de euros.

O Ebitda da actividade de distribución de electricidade en América latina alcanzou os 434 millóns de euros a finais de 2017, un 37% menos. Sen considerar a achega de Colombia ao resultado en 2016, o Ebitda da actividade en 2017 estaría en liña co ano anterior, cunha lixeira diminución do 0,5%.

O Ebitda de Chile e Arxentina (CGE) acadou os 328 millóns de euros e rexistrou un incremento de 7 millóns de euros sen considerar os efectos do tipo de cambio. O negocio de distribución en Panamá achegou 106 millóns de euros.

As vendas da actividade de distribución de electricidade en América latina diminuíron o 35,5%, ata os 21.631 GWh, debido basicamente á desconsolidación de Electricaribe.

Sen o devandito efecto, as vendas da actividade aumentarían un 1,8%.

En conxunto, os puntos de subministración a peche do exercicio sumaron 3.726.000.

Gas: Infraestruturas

O Ebitda da actividade de infraestruturas, que inclúe a operación do gasoduto Magreb-Europa e a exploración, produción, almacenamento e regasificación de gas, foi de 296 millóns de euros en 2017.

A peche do exercicio, a actividade de transporte de gas, desenvolvida en Marrocos a través das sociedades EMPL e Metragaz, representou un volume total de 100.371 GWh, un 10,2% inferior ao exercicio anterior. Desta cifra, 61.584 GWh foron transportados para GAS NATURAL FENOSA a través da sociedade Sagane e 38.787 GWh para Portugal e Marrocos.

Gas: Comercialización

O Ebitda da actividade comercialización de gas almacenista e retallista ascendeu a 470 millóns de euros.

Entre xaneiro e decembro, a comercialización almacenista de GAS NATURAL FENOSA alcanzou os 334.650 GWh, un 12,1% máis, debido fundamentalmente á achega do negocio internacional (+25,5%), que se situou, á súa vez, en 183.978 GWh, impulsado pola comercialización de GNL internacional. A comercialización no mercado gasista español a clientes finais alcanzou os 150.672 GW (-0,8%).

En relación coa comercialización de gas natural en Europa, o grupo mantén unha posición consolidada en Francia, Bélxica, Luxemburgo, Portugal, Países Baixos e Alemaña. No período 2017, realizou vendas en Francia por un volume de 37,6 TWh a clientes de diversos ámbitos, que van dende empresas do sector industrial ata autoridades locais e do sector público. As vendas en Bélxica, Luxemburgo, Países Baixos e Alemaña foron de 17,2 TWh. A compañía tamén opera no mercado almacenista de Irlanda, onde vendeu un volume de 1,6 TWh a peche de exercicio.

No mercado portugués, GAS NATURAL FENOSA continúa como segundo operador do país, e primeiro estranxeiro, cunha cota do 12% e un volume de vendas de 5,5 TWh acumulado a peche de exercicio. No mercado de comercialización retallista, as vendas acadaron os 25.381 GWh con 11,7 millóns de contratos activos de gas, electricidade e servizos de mantemento a 31 de decembro. A subministración conxunta de electricidade e gas de GAS NATURAL FENOSA alcanza xa a cifra de máis de 1,5 millóns de fogares en España.

Gas Natural Fenosa conta con diferentes proxectos de innovación, e así a compañía desenvolveu en 2017 un sistema único no mundo para a transferencia de GNL, que se denomina DirectLink. Consiste nunha infraestrutura flotante única no mundo que dispón dun sistema de unión compatible con calquera tipo de barco metaneiro.

Electricidade España

 • O Ebitda contráese pola caída da produción hidráulica por enriba do 70%
 • O investimento previsto en España en renovables de 2018 a 2020 ascende a 865 M€

O Ebitda da actividade de electricidade en España (xeración, comercialización almacenista e retallista e subministración a PVPC) foi de 302 millóns de euros (-57,8%). A evolución do Ebitda viuse condicionada especialmente por factores climatolóxicos, cunha contracción da produción hidráulica da compañía do 71,4%, pasando, en termos de características hidrolóxicas, dun 2016 moi húmido a un ano 2017 moi seco.

A demanda de electricidade en España, en relación coa rexistrada no último trimestre de 2016, aumentou un 2,5% ata os 63.400 GWh, polo que volve, tras a pausa do trimestre anterior, á tendencia de crecemento positivo dos últimos trimestres. No conxunto de 2017, a demanda supera un 1,1% á de 2016.

A cota de GAS NATURAL FENOSA no mercado de xeración sitúase no 17,1%, similar á da mesma data de 2016.

Por tecnoloxías, a produción hidráulica convencional situouse en 1.126 GWh (-71,4%); a produción nuclear foi de 4.578 GWh (+2,6%); a de ciclos combinados de 14.011 GWh (+17,1%) e a das térmicas de carbón 5.953 GWh (+4,7%).

As vendas de electricidade acadaron en 2017 os 35.151 GWh, incluída a comercialización en mercado liberalizado e de último recurso (PVPC), cun aumento do 0,8% no cuarto trimestre e un descenso do 3,4% en valores acumulados ata peche de exercicio.

Gas Natural Fenosa Renovables pechou o exercicio cunha potencia total instalada en operación de 1.147 MW consolidables (979 MW de eólica, 110 MW de minihidráulica e 58 MW de coxeración e fotovoltaica).

GAS NATURAL FENOSA resultou adxudicataria en xuño de 250 MW de enerxía fotovoltaica na poxa de enerxía renovable impulsada polo Goberno, que se unen aos 667 MW eólicos adxudicados en maio e que supoñen, no seu conxunto, un incremento significativo de potencia renovable para a compañía en España.

En total, a adxudicación destes 917 MW de potencia nas poxas de renovables en España contará cun investimento máximo previsto de 865 millóns de euros e cun inicio de operación entre 2018 e 2019.

Electricidade Internacional

 • Alcanza unha potencia total instalada de 2.732 MW.
 • Novos parques en Brasil con 68 MW.

O Ebitda de Electricidade Internacional alcanzou os 276 millóns de euros a 31 de decembro, cun aumento do 15,5% fronte ao ano anterior, debido, fundamentalmente, a unha maior contribución do Ebitda en México.

En México, o Ebitda aumentou un 19,4% como consecuencia da mellora da marxe de contribución derivada dunha maior marxe excedente, mellor dispoñibilidade e rendemento e do comportamento favorable dos índices de referencia dos contratos, a pesar dos problemas para producir en Bii Hioxo, derivados do terremoto acontecido en Oaxaca a finais de setembro de 2017.

A enerxía eléctrica producida no conxunto dos activos aumentou o 3,2% no exercicio, ata os 18.436 GWh.

A peche do exercicio, GAS NATURAL FENOSA tiña unha potencia instalada de 2.732 MW a ámbito internacional. En setembro de 2017, GAS NATURAL FENOSA puxo en operación comercial o seu primeiro proxecto de xeración fotovoltaica en Brasil, os parques solares Sobral I e Sertao I, de 68 MW de potencia instalada situados ao norte do país.

Conta de resultados consolidada

(€ millóns)20172016
Importe neto da cifra de negocios23.30621.908
Aprovisionamentos-16.679-14.611
Marxe bruta6.6277.297
Outros ingresos de explotación303332
Gastos de persoal-1.031-974
Tributos-451-465
Outros gastos de explotación-1.533-1.526
EBITDA3.9154.664
Outros resultados122
Amortizacións e perdas por deterioración-1.648-1.707
Dotación a provisións-155-315
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN2.1122.764
Resultado financeiro-699-815
Resultado alleamento instrumentos financeiros
Resultado de entidades método participación14-98
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS1.4271.851
Imposto sobre beneficios-190-333
Resultado operacións interrompidas460193
Participacións non dominantes-337-364
RESULTADO ATRIBUÍBLE AO GRUPO1.3601.347

Balance de situación consolidado

(€ millóns)31/12/201731/12/2016
Activo non corrente36.23938.901
Inmobilizado intanxible9.92110.920
Inmobilizado material22.65423.627
Investimentos método participación1.5001.575
Activos financeiros non correntes1.3151.907
Activos por imposto diferido849872
Activo corrente11.0838.213
Activos non correntes mantidos para a venda1.682
Existencias720758
Debedores comerciais e outras contas para cobrar4.9944.999
Outros activos financeiros correntes462389
Efectivo e medios líquidos equivalentes3.2252.067
TOTAL ACTIVO47.32247.114

 

(€ millóns)31/12/201731/12/2016
Patrimonio neto18.30519.005
Patrimonio neto atribuído á entidade dominante14.73415.225
Participacións non dominantes3.5713.780
Pasivo non corrente21.40920.933
Ingresos diferidos842842
Provisións non correntes1.1291.248
Pasivos financeiros non correntes15.91615.003
Pasivos por imposto diferido2.3212.509
Outros pasivos non correntes1.2101.331
Pasivo corrente7.6087.176
Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda621
Provisións correntes183158
Pasivos financeiros correntes2.5432.599
Acredores comerciais e outras contas para pagar3.9204.072
Outros pasivos correntes341347
TOTAL PASIVO E PATRIMONIO NETO47.32247.114

Principais magnitudes operativas

Actividade de distribución

20172016%
Distribución de gas (GWh)460.014426.5107,9
España195.586184.6195,9
ATR*195.586184.6195,9
América latina264.428241.8919,3
América latina141.762131.3617,9
ATR122.666110.53011,0
Distribución de electricidade (GWh)53.67065.586-18,2
España32.03932.0250,0
ATR32.03932.0250,0
América latina**21.63133.561-35,5
Vendas de electricidade19.75531.441-37,2
ATR1.8762.120-11,5
Transmisión de electricidade (GWh)14.40314.484-0,6
América latina14.40314.484-0,6
Puntos de subministración de distribución de gas, en miles (a 31/12):10.49110.2242,6
España5.3715.3131,1
América latina5.1204.9114,3
Puntos de subministración de distribución de electricidade, en miles (a 31/12):7.4477.3241,7
España3.7213.7020,5
América latina3.7263.6222,9
TIEPI en España (minutos)***47439,3

* Acceso Terceiros á Rede (enerxía distribuída). Inclúe os servizos de ATR en transporte secundario.
**2016 inclúe a achega de Electricaribe ás magnitudes consolidadas.
*** Tempo de Interrupción Equivalente á Potencia Instalada.

Actividade de Gas

20172016%
Comercialización almacenista (GWh)334.650298.40412,1
España150.672151.863-0,8
Resto de Europa61.89167.283-8,0
GNL Internacional122.08779.25854,0
Comercialización retallista (GWh)25.38127.053-6,2
Transporte de gas – EMPL (GWh)*100.371111.720-10,2

* Gasoduto Magreb-Europa

Actividade de Electricidade

20172016%
Enerxía eléctrica producida (GWh)46.38946.3610,1
España27.95328.504-1,9
Xeración25.66826.046-1,5
Hidráulica1.1263.933-71,4
Nuclear4.5784.4632,6
Carbón5.9535.6874,7
Ciclos combinados14.01111.96317,1
Renovable e coxeración2.2852.485-7,0
Internacional18.43617.8573,2
México (CC)16.34015.6484,4
México (eólica)656793-17,3
Brasil (solar)48
Costa Rica (hidráulica)369398-7,3
Panamá (hidráulica)9898
República Dominicana (fuel)9259200,5
Capacidade de xeración eléctrica (MW)15.44815.3060,9
España12.71612.716
Xeración11.56911.569
Hidráulica1.9541.954
Nuclear604604
Carbón2.0102.010
Ciclos Combinados7.0017.001
Renovable e coxeración1.1471.145
Internacional2.7322.5905,5
México (CC)2.1092.0353,6
México (eólica)234234
Brasil (solar)68
Costa Rica (hidráulica)101101
Panamá (hidráulica)2222
República Dominicana (fuel)198198
Compartir