Política de relación coas comunidades

Compromiso social

Dende no marco da nosa  Política de Dereitos Humanos, adquirimos un firme compromiso co respecto das comunidades locais. Para a consecución deste compromiso, son aspectos clave a avaliación do impacto social que as actividades da compañía poidan ter sobre as comunidades afectadas e a contribución á mellora das súas condicións de vida.

Estamos comprometidos co desenvolvemento económico e social das rexións nas que despregamos as nosas actividades, achegando coñecementos, capacidade de xestión e creatividade, así como dedicando parte dos beneficios ao investimento social.

diálogo fluído e permanente coa sociedade permítenos coñecer as expectativas e intereses das comunidades onde operamos e poder así implicarnos no seu desenvolvemento, procurando dar a resposta máis axeitada ás súas necesidades. 

Principios da compañía

Identificar as comunidades afectadas pola actividade da compañía, coñecer as suas necesidades e aspiracións

Analizar os impactos e potenciais riscos ambientais e sociais que a sua actividade poida producir nas comunidades

Informar e invitar a participar á comunidade nas distintas fases do proxecto a través dun proceso de consulta

Incorporar, nos estudos de avaliación do impacto, as oportunidades identificadas no diálogo coas comunidades que fomentan o desenvolvemento sustentable

Establecer unha comunicación sistemática e relación coas comunidades que garanta que reciben a información de forma clara, actualizada e eficaz