Política de Relacións Institucionais

Establecemos relacións no ámbito político e institucional, directamente ou a través de fundacións, asociacións ou outras entidades, co fin de trasladar o noso posicionamento e proporcionar información que facilite a análise do impacto das diferentes opcións nas regulacións e políticas públicas.

A nosa Política Global de Relacións Institucionais, a que asume o principio de respecto á legalidade e os principios de Integridade e Transparencia establecidos pola Organización de Cooperación e Desenvolvemento Económico (OCDE), é o marco común de aplicación a todas as interlocucións coas autoridades, funcionarios públicos e partidos políticos, realizadas directamente ou a través de asociacións, fundacións ou outros terceiros que teñan o obxectivo antes descrito.

Pautas de conduta

A interlocución de Naturgy con autoridades, funcionarios públicos e partidos políticos realízase a través dun intercambio transparente de opinións e información e de acordo coas seguintes pautas de conduta:

1

Naturgy represéntase ante as autoridades, funcionarios públicos ou partidos políticos de forma directa.

2

Os empregados de Naturgy non buscan influír sobre a vontade de autoridades, funcionarios públicos ou partidos políticos mediante o uso de prácticas non éticas.

3

Naturgy non financia partidos políticos nin os seus representantes.

4

Os empregados de Naturgy transmiten sempre información veraz.

5

Naturgy actúa conforme co cumprimento estrito da regulación en cada país ou rexión, respectando os valores éticos da empresa e as súas normativas.

6

Comprometémonos a inscribirnos nos rexistros de transparencia das institucións públicas coas que temos interlocución.

Ademais, Naturgy destina anualmente recursos para formar parte e colaborar activamente con fundacións, asociacións empresariais, cámaras de comercio ou outro tipo de entidades asociativas que teñen entre os seus obxectivos trasladar posicións e información que contribúa á construción de políticas públicas e regulacións. 

Deste xeito, a empresa participa coas entidades sectoriais vinculadas ao sector enerxético, cámaras de comercio e confederacións empresariais e entidades que buscan promover a sostibilidade e as enerxías renovables, entre outras.  

Entre as principais participacións da empresa, encóntranse a World Economic Forum, Global Compact, FUNSEAM, European Biogas Association (EBA) e Asociación Empresarial Eólica.